ⓘ פינאנציעלער דיסטריקט. דער פינאנציעלער דיסטריקט איז אין דאון טאון מענהעטן כמעט אינגאנצן הינטן דרום מענהעטן, עס נעמט אריין אין זיך וואל סטריט און דער נו יארק סטאק ..

                                     

ⓘ פינאנציעלער דיסטריקט

דער פינאנציעלער דיסטריקט איז אין דאון טאון מענהעטן כמעט אינגאנצן הינטן דרום מענהעטן, עס נעמט אריין אין זיך וואל סטריט און דער נו יארק סטאק עקסטשענדש, וואס ציען אסאך טוריסטן. עס איז מער א ביזנעס געגנט מיט זייער אסאך אדוואקטן פירמעס.