ⓘ וויקיפּעדיע:אלע נייעסתשסואלול. נטורי קרתא אין איינער פון די פאנאנציעלע שטיצער פון נטרונא טרעפט זיך מיט איראנער פרעזידענט אונטער דעם נאמען זשוס אגענסט זייאניזם. ..

                                     

ⓘ וויקיפּעדיע:אלע נייעס/תשס"ו/אלול

  • נטורי קרתא אין איינער פון די פאנאנציעלע שטיצער פון נטרונא טרעפט זיך מיט איראנער פרעזידענט אונטער דעם נאמען זשוס אגענסט זייאניזם. ווי ער חזרט איבער אז די האלאקאויסט איז א פאבראצירטער פראפגענדא ליגענט פון די ציונים. און ווי זיי הערן פערזענליכע פארשפרענוג אז דער ענדע פון די ציוניסטישער מדינת ישראל איז זייער נאנט.
                                     

1. פרייטאג ב דר"ח אלול אוגוסט 25

  • באקאנטער אידישער קאמעדיען דזשעקי מעסאן קלאגט די קריסטליכע אידן פאר יוזל גרופע אין געריכט פאר צוויי מיליאן דאלאר, פארן אים נוצן אין זייער מיסיאנערישע ליטעראטור.