ⓘ טאמעס עדיסאן. טאמעס עלווא עדיסאן איז געווען אן אמעראיקאנער ערפינדער און ביזנעסמאן. ער האט אנטוויקלט אסאך באאיינפלוסלעכע פאטענטן, ווי די ערשטע סטאבילעזירטע קאמער ..

                                     

ⓘ טאמעס עדיסאן

טאמעס עלווא עדיסאן איז געווען אן אמעראיקאנער ערפינדער און ביזנעסמאן. ער האט אנטוויקלט אסאך באאיינפלוסלעכע פאטענטן, ווי די ערשטע סטאבילעזירטע קאמערציאלע לאמפ לעקטער און דעם ערשטן פאנאגראף און נאך.