ⓘ בענדזשאמין פרענקלין. בענדזשאַמין פֿרענקלין פון די מערסטע באוואוסטע געפינדענע פאטערן פון די פאראייניגע שטאטען, אין אויך א שרייבער, דריקער, וויסענשאפטלער, ערפינדע ..

                                     

ⓘ בענדזשאמין פרענקלין

בענדזשאַמין פֿרענקלין פון די מערסטע באוואוסטע געפינדענע פאטערן פון די פאראייניגע שטאטען, אין אויך א שרייבער, דריקער, וויסענשאפטלער, ערפינדער, און א דיפלאמאט. ער איז פון די הויפט וויסנשאפטלער אין דער היסטאריע פון פיזיק. ער האט געהאט א גרויסן איינפלוס אויף דער פאליטיק און דער היסטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן, און אויף דער וויסנשאפט פונעם 18טן יארהונדערט.