ⓘ פאסיק האלט אן די הויזן זאל נישט אראפפאלן ארום דעם בויך. א פאסיק איז געווענליך געמאכט פון לעדער אדער פלאסטישע מאטעריאלן. עטימאלאגיש שטאמט פאסיק פונעם טשעכישן Pás ..

צינגאלע

א דזשוינט איז אן אייגן צאמגעדרייטע ציגארעט וואס ענטהאלט טאבאק מיט קאנאביס דראגס סזענען דא צוויי אורזאכן פאר די וואס נוצן דאס, איינס ווייל עס איז ביליגער ווי פארטיגע פאפיראסן, און אויך קען מען דאס נוצן אן א ספאנדזש פון אויבן, און די וואס דארפן דאס נישט מאכן אליינס זייערע ציגארעטן.

                                     

ⓘ פאסיק

פאסיק האלט אן די הויזן זאל נישט אראפפאלן ארום דעם בויך.

א פאסיק איז געווענליך געמאכט פון לעדער אדער פלאסטישע מאטעריאלן.

עטימאלאגיש שטאמט פאסיק פונעם טשעכישן Pásek פאסעק

                                     
 • קאפעלוטש שטריימל ספאדיק קאלפיק טיכל טלית טלית קטן פארטיך העמד וועסטל הויזן קלייד רעקל כאלאט בעקיטשע רעשוואלקע שטרימפ זאקן שוך שטיוול פאסיק גארטל שאל הענטשקע
 • געפינען זיך אין צוויי גרויסע פאסיקן: דער וועלט פאסיק וואס גייט ארום דעם פאציפישן אקעאן, און א מזרח - מערב פאסיק איבער אזיע און אייראפע. דער העכסטער בארגקייט
 • באפעלקערונג געווען 77, 547. די הויפטשטאט איז מאנטיסעלא. אין סאליוואן קאנט זענען געווען הונדערטער האטעלן פונעם בארשט פאסיק פון די 1920ער ביז די 1970ער יארן.
 • אויף די רעדער. דער האנט טארמאז איז דירעקט באהאפטן מיט די ברעיקס דורך א פאסיק און גיט א שנעלע און פלוצלינגע אפשטעל. די הויפט טארמאז סיסטעם איז א הידרוילישע
 • א דזשוינט אדער מער פאסיק צינגאלע אױך א פ ופ שע איז אן אייגן צאמגעדרייטע ציגארעט וואס ענטהאלט טאבאק מיט קאנאביס דראגס ס זענען דא צוויי אורזאכן פאר די
 • אקטיוויטעטן. די בריגאדע גייט אין רויט ברוינע שיך, א רויטן בערעט, און מיט א פאסיק אויפן העמד, און אנדערש ווי אלע זעלנער, דאס העמד אינדרויסן, און זייער סימן
 • מאטעמאטיק צו פראבלעמען אין פיזיק און די אנטוויקלונג פון מאטעמאטישע מעטאדן פאסיק פאר אזעלכע אנווענדונגען און פאר דער פ ארמולאציע פון פיזישע טעאריעס זי
 • ווערט שטודירט אין פסיכאלאגיע, עטאלאגיע און סאציא - ביאלאגיע. מענטשלעכער אויפפיר קען זיין נארמאל אדער אומגעוויינטלעך, פאסיק אדער אומפאסיק. ביהייוויאריזם
 • די יידישע וויקיפעדיע און טענה ט אז אירע ארטיקלען זיינען זייער קליין און פאסיק בלויז צו דער פרומער געמיינדע וואס דערפאר וואלט דאס געדארפט הייסן חרדיפעדיע
 • טולפאן טורבאן לילא מושקאט פאפוטשן פידזשאמע פירמע פערדזשעך נאפט צוקער קאפטן קאראוואן שאל בחינה בסדר הצלחה כתה שאבאטאן סקלאד פאליצע פאמעלאך פון פאמאלי פאסיק
 • א שיצפ א ס ענגליש: Seat belt איז א זיכערהייט גארטל איז דער פאסיק וואס לויפט פון אויבן אראפ העכער די זיצן אין אן אויטאמאביל, דאס איז נוציג פאר אן עקסידענט