ⓘ טייג איז מעל געמישט מיט וואסער. מען קנעט דאס און מען באקן צו מאכן א מצה, א פיתא אדער מען לאזט דאס יערן פארן באקן און מען מאכט ברויט. אויך קען מען קאכט טייג צו מ ..

                                     

ⓘ טייג

טייג איז מעל געמישט מיט וואסער. מען קנעט דאס און מען באקן צו מאכן א מצה, א פיתא אדער מען לאזט דאס יערן פארן באקן און מען מאכט ברויט. אויך קען מען קאכט טייג צו מאכן לאקשן.