ⓘ לולב. דער לולב איז איינע פון די פיר מינים וואס מען איז מחויב צו שאקלען אום סוכות, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק: וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן, פְּרִי עֵץ ..

                                     

ⓘ לולב

דער לולב איז איינע פון די פיר מינים וואס מען איז מחויב צו שאקלען אום סוכות, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק: וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן, פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים, וַעֲנַף עֵץ עָבֹת, וְעַרְבֵי נָחַל, וּשְׂמַחְתֶּם, לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים" ויקרא כג מ.

די לולבים וואקסן אויף טייטלביימער. ביז די לעצטערע יארן פלעגט מען נעמען סתם לולבים, רוב דערפון פלעגן קומען פון על אריש און פון עגיפטן. לעצטנס זייט עס איז ערפונדן געווארען די באקאנטע דערי לולבים זײַנען מדקדקים במצות מקפיד צו ניצן דעם סארט לולב וואס זיי האלטן אים פאר װוּנדער־שײן.

                                     

1. שמיטה פראבלעם

אין שנת התשס"ח שנת השמיטה איז געווארן א פראבלעם ווייל וויבאלד די דערי לולבים זאלן ארויסקומען שיין און שטארק און הויך דארף מען דערויף ארבעטן א גאנץ יאר און וויבאלד רוב פון די דערי לולבים קומען פון ארץ ישראל טאר מען דאס נישט ניצן אזוי ווי א סך פוסקים האלטן אז נעבד וואס דאס מיינט ארבעטן אין שמיטה קען מען נישט יוצא זיין דערמיט.

                                     
  • זיצען אין סוכה. לולב הגזול רעדט בעיקר פון די הלכות פון וועלכע לולב ערבה, הדס, און וועלכע אתרוג איז יא אדער נישט כשר פאר די מצוה. לולב וערבה רעדט בעיקר
  • די פיר מינים זיינען לולב אתרוג, הדס און ערבה. אין די יידישע תורה איז עס איינע פון די מצוות און מען דארף זיי ביי די אלע זיבן טעג פון יום טוב סוכות, אזוי
  • לייגט צוויי ערבות צוזאמען מיטן לולב און הדסים פאר די ארבע מינים. רוב מענטשן שטעלן די ערבות אויף דער לינקער זייט פון דעם לולב לויטן אריז ל לייגט מען איין
  • באפעלונג וואס די תורה זאגט אז מען דארף טאן עפעס, פון די סארט מצות זענען: לולב אתרוג, און ציצית. דאס איז א באפעלונג וואס די תורה זאגט אז מען זאל נישט
  • מינים: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב צינדן חנוכה ליכט: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו
  • דער ערד כ א תשרי און צוליב דעם רופט מען מען דעם טאג הושענא רבה. אין דער גמרא מסכת סוכה רופט מען אויך דעם לולב צוזאמען מיט די הדסים און ערבות הושענא
  • מסכת סוכה פרק ג משנה י ב, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעה, זכר למקדש, ושיהא יום הנף כלו אסור מסכת ראש השנה פרק
  • געזאנגען. אלס א געדענקעניש צום ביהמ ק שפאנצירט מען ארום דעם באלעמער מיטן לולב און אתרוג זיבן מאל זאגנדיג א באזונדערע הושענא געבעט יעדעס מאל באזונדער