ⓘ הלכה איז דער אידישער באגריף וויאזוי זיך צו פירן אויף די וועלט ביים לעבן און ביים טויט. עס איז א מאדערן ווערסיע פון תריג מצוות. עס איז דא א 4 טיילן שלחן ערוך: חו ..

רשות הרבים

דער רשות־הרבים שיקט אָפּ צו אַ ווערק וואָס יעדער איינער קען באַניצן און בייטן, אַדער אַן אָרט דורך וועלכן יעדער איינער קען גיין. דער רשות־הרבים איז וויכטיק אין ביידע יידישער און וועלטלעכער יוריספּרודענץ.

קרי וכתיב

די קְרֵי וּכְתִֿיב זענען אַראַמישע װערטער װאָס הײסן "געלײנט" און "געשריבן." עס זענען פֿאַראַן װערטער אין תנ״ך װאָס װערן געשריבן אַנדערש װי זײ װערן געלעזן. די געשריבענע פֿאָרם הײסט "כתיב" און די געלעזענע פֿאָרם הײסט "קרי." די "מסורה" האָט פֿאַרצײכנט פֿיל אַזעלכע "קרי וכתיב"; פֿאַראַן אַפֿילו װערטער װאָס שטײען אינגאַצן נישט געשריבן און זײ װערן געלעזן, און פֿאַרקערט, זײ שטײען געשריבן און װערן איבערהױפּט נישט געלעזן. די ערשטע הײסן "קרײן ולא כתיבן" און די צװײטע הײסן "כתיבן ולא קרײן." זײ װערן געבראַכט אין דער גמרא נדרים ל״ז, אַז זײ זענען "הלכה למשה מסיני," דאָס הײסט, אַז דאָס איז איבערגעגעבן געװ ...

פסקי רב מרדכי

פסקי רב מרדכי, געווענליך גערופן סתם מרדכי, איז א הלכהדיגער ליקוט ספר נתחבר דורך רבי מרדכי בן הלל פון די חכמי אשכנז א דור נאך די בעלי התוספות, וועלכער איז געווען ווי דער אשכנזישער שלחן ערוך בעיקר אינעם פופצנטן יאהר-הונדערט. דער רמ"א האט געשריבן הגהות אויף דעם ספר און פארלאזט זיך אויף אים אסאך אין זיינע ספרים, תשובות און הגהות אויפן שלחן ערוך. דער בית יוסף האט עס אויך גענוצט אלס איינע פון זיינע מקורות פארן שלחן ערוך. דאס ספר גייט אויפן סדר פונעם רי"ף וואו ער ברענגט די הלכות פונעם תלמוד אין צוגאב צו פילע תשובות, מנהגים און פסקים פון די פריערדיגע אשכנזישע ראשונים, ווי רבינו גרשום און נאך, ביז ...

                                     

ⓘ הלכה

הלכה איז דער אידישער באגריף וויאזוי זיך צו פירן אויף די וועלט ביים לעבן און ביים טויט. עס איז א מאדערן ווערסיע פון תרי"ג מצוות.

עס איז דא א 4 טיילן שלחן ערוך: חושן משפט געלט און האנדל. יורה דעה - כשרות. אורח חיים טעגליכע פירונגען. און אבן העזר - מאן און ווייב.

לעצטענס איז דא דער משנה ברורה וואס זענען פארשריבן אלע מאדערן הלכות.

עס איז דא וואס זענען צווישן איין מענטש און אנדערן. און צווישן גאט אין דעם מענטש.

                                     

1. צענטראלע טעמעס אין הלכה

  • דאווענען און ברכות -
  • שבת -
  • כשרות - הלכות וואס מען מעג און וואס מטאר נישט עסן. הלכות פון כשרות פארנעמען א באמערקלכען טייל פון יורה דעה אין שולחן ערוך.
  • נידה - דער איסור פון געשלעכטלעכע באציאונגען מיט א פרוי בשעת איר חודשלעכן פעריאד און נאכהער. דאס ווערט פארשריבן אין דער משנה אין מסכת נדה, אין רמב"ם אין ספר קדושה, און אין שולחן ערוך אין חלק יורה דעה.