ⓘ געמיט אדער שטימונג אדער גיסטע איז דער מצב און וואס דער מענטש געפינט זיך און וואסארא פון די פאלגענדע עמאציעס נעמען אים ארום. שאפונג גייסטליכקייט נערוועז פרייליכק ..

                                     

ⓘ געמיט

געמיט אדער שטימונג אדער גיסטע איז דער מצב און וואס דער מענטש געפינט זיך און וואסארא פון די פאלגענדע עמאציעס נעמען אים ארום.

  • שאפונג
  • גייסטליכקייט
  • נערוועז
  • פרייליכקייט
  • ליבע.
  • מרה שחורה
  • עצבות
  • הייליגקייט