ⓘ מאשין. א מאַשין איז א זאך וואס מענטשן האבן פאבריצירט צו טון א געוויסע ארבעט, אדער צו מאכן גרינגער פאר מענטשן, אדער אזא ארבעט וואס א מענטש קען אליין נישט מאכן. ע ..

                                     

ⓘ מאשין

א מאַשין איז א זאך וואס מענטשן האבן פאבריצירט צו טון א געוויסע ארבעט, אדער צו מאכן גרינגער פאר מענטשן, אדער אזא ארבעט וואס א מענטש קען אליין נישט מאכן. עס זענען פאראן מאשינען וואס האבן אסאך באוועגלעכע טיילן, ווי למשל א ראווער און א זייגער. אנדערע מאשינען האבן נישט קיין באוועגלעכע טיילן, ווי למשל א קאמפיוטער און א טעלעפאן.

סזענען פאראן זעקס מאשינען וואס מען ניצט שוין פון אוראלטע צייטן.

א מאשין ניצט אויס די געזעצן פון פיזיק אויספירן ארבעט וואס פאדערט א סך קראפט במשך א לענגערע צייט. אזוי א קראן קען הייבן שווערע לאסטן וואס אפילו הונדערט מענטשן וואלטן נישט געקענט אליין.

                                     

1. עלעקטרישע מאשינען

 • שטויבמאשין
 • היים געצייג
 • וואשמאשין
 • געפעס-וואשמאשין
 • עקבער
 • אויוון, מיקראכוואליע אויוון און טאסטער אויוון
 • טעלעפאן
 • וועש טרוקענער
 • גראזשניידער
 • פרידזשידער
 • טעלעוויזיע
 • ראדיא-אפאראט
 • גראמאפאן
 • סטערעא סיסטעם
 • קאמפיוטער
 • פארוויילונג עלעקטראניק
 • ווידעא שפיל קאנסאל
 • ביורא געצייג
 • דרוקער
 • קאמפיוטער
 • קאפי-מאשין
 • פאקס