ⓘ נועם אלימלך - פון די סאמע הייליגסטע חסידישע ספרים - איז דער ספר וואס דער רבי ר מיילעך האט געשריבן מיט זיינע תורות. דער ספר איז איינער פון די גרונטלעכע ספרים פון ..

                                     

ⓘ נועם אלימלך

נועם אלימלך - פון די סאמע הייליגסטע חסידישע ספרים - איז דער ספר וואס דער רבי ר מיילעך האט געשריבן מיט זיינע תורות. דער ספר איז איינער פון די גרונטלעכע ספרים פון חסידות.

די ווערטער פונעם נועם אלימלך זענען צו מיסטעריש און הויך ממילא שווער צו פארשטיין פאר פשוטע אידן, די גרעסטע חסידישע רביים האבן זיך געמוטשעט צו פארשטיין די טיפע כוונות פון די הייליגע ווערטער און האבן זיך נישט דערגרונטעוועט. גרויסע רביס פלעגן לערנען דעם נועם אלימלך פרייטיק נאכן טובל זיין לכבוד שבת.

עס איז א מנהג צו לייגן אונטערן קישן פון א יולדת אדער סיי וואסארא קראנקער א נועם אלימלך אונטערן קושן כדי ער זאל בלייבן לעבן און ווערן געזונט.