ⓘ פירמע. דער ארטיקל דיסקוטירט א פירמע. טאמער זוכט איר חברה, זעט געזעלשאפט סאציאלאגיע. אַ פֿירמע איז אַ לעגאַלע אָרגאַניזאַציע צו מאַכן ביזנעס און האַנדלען דערמיט. ..

טעלעפאן שווינדל

א לאנג דיסטענס טעלעפאן ביל קוקט אויס זייער פשוט אויפן ערשטן בליק. עס זענען אויסגערעכנט אלע טעלעפאן קאלס, ווילאנג יעדע פון זיי האט געדויערט, און וויפיל דאס האט געקאסט לויטן באשטימטן פרייז. אבער אין גאר אסאך פעלער אויב מען וועט אנהייבן באטראכטן שורה פער שורה און דאס אויסרעכענען וועט מען שנעל באמערקן אז טייל טעלעפאן קאלס האבן טאקע געקאסט 0.04 צענט אבער אנדערע קומט אויס צו 0.08 צענט אדער מער. אויסער דעם זענען פאראן אסאך פירמעס וועלכע רעכנען צו אנדערע מאנאטליכע טשארדזשעס. די ערשטע פאפעריי פון אסאך פירמעס איז דורך אפטיילן סטעיט צו סטעיט ווי צו אייער אייגענע סטעיט. די פירמעס אדווערטייזן אז זיי גע ...

לאנג דיסטענס

לאנג דיסטענס אין טעלעקאמיוניקאציע איז א טערמין צו באצייכנען טעלעפאן קאלס וואס ווערט געמאכט צו ווייטע פלעצער ווי אנדערע שטעט און לענדער. די סארט טעלעפאן סערוויס איז טייערער ווי לאקאלע סערוויס און מען קען נוצן אן אנדערע קעריער נאר פאר דעם צוועק.

נר של שעוה קא.

נר של שעוה קא. איז געגרינדעט געווארן דורך הרה"ח המפורסם ר לייבעלע גליק ז"ל אין די בראשית יארן אין אמעריקע, און דער חרדישער וויליאמסבורג ווען ער האט זיך פארשאפט צוויי ציגל וואקס פון א שיסטער און ער האט דאס אויספרובירט און עס איז ביז געציילטע יארן זיך אויסגעוואקסן אלס א ריזיגע פירמע, אזש עס איז ארויסגעשפראצן עטליכע קאנקורענטן. שפעטער האט ער זיך אריבערגעצויגן קיין קרית יואל זייענדיג דארטן פון די ערשטע תושבים, און באנזאם האט זיך אהינגעצויגן זיין פירמע. און די 80ער יארן האט ער ארייגענומען זיין זון אלס געהילף און שפעטער איהם אנפאטרויעט און איבערגעגבן דעם גאנצן ביזנעס אפטיילונג און ער האט זיך בלו ...

טאבאק

טאבאק איז א פראדוקט געמאכט פון די בלעטער פון א פלאנץ וואס וואקסט אין אמעריקע שוין טויזנטער יאר. ער האט עטליכע קאטעגאריעס: פאפיראסן און ציגארן טאביק ד.ה. שמעק שטויב קייען טאבאק ליולקע אין אלע געבילדעטע לענדער איז דא א ספעציעלע טאבאקא שטייער, און דאס ברענגט צו אומ-לעגאלע האנדעלס. נוי יארק האט היינט די טייערסטע שטייערן אויף טאבאק. די אומערסטנס באקאנטע פאפיראסן פאבריצירער זענען פיליפ מאוריס, זיי פאברוצירן צווישן אנדערע "מארלבארוי" און "פארלאמענט", וואס די זענען די מערסע אויפגעכאפטע ברענדס. דערנאך איז דא ציגארען, וואס דאס איז גאר א אנדערע סוגיא פאר זיך, אסאך דערפון מאכט מען מיט די הענט און די ו ...

פרעסע קאנפערענץ

א פרעסע קאנפערענץ איז א מעלדונג וואס א רעגירונג פירמע אדער סיי וועלכער פארעם ארגאניזאציע מעלדעט אויף א פאל וואס עס איז נויטיג אויף מער ווי בלויז טון די שריט, א שטייגער ווי ארויסגיין אין א מלחמה א.ד.ג. פארשטייט זיך אז אין וואשינגטאן ווי אלעס גייט אויף זייער אייגנארטיגן נוסח נוצן די פאליטיקער אויס דעם מושג פון פרעסע קאנפערענצן ווי עס גייט זיי נאר אבי צו געווינען נאך א שטימע און נאך א שטימע

                                     

ⓘ פירמע

דער ארטיקל דיסקוטירט א פירמע. טאמער זוכט איר חברה, זעט געזעלשאפט סאציאלאגיע.

אַ פֿירמע איז אַ לעגאַלע אָרגאַניזאַציע צו מאַכן ביזנעס און האַנדלען דערמיט.

דער געדאנק פון א פירמע האט זיך אנטוויקלט אינעם 17טן יארהונדערט מיט דער ציל פון פארמינערן די קאמערציעלע ריזיקע פון ענטרעפרענוערשיפ.