ⓘ דוב הייקינד. הייקינד איז געבוירן געווארן אין וויליאמסבורג, ברוקלין; זיין פאטער איז געווען א וויזשניצער חסיד. ער איז א פרומער ייד, און זיין אהבת ישראל האלט אים א ..

                                     

ⓘ דוב הייקינד

הייקינד איז געבוירן געווארן אין וויליאמסבורג, ברוקלין; זיין פאטער איז געווען א וויזשניצער חסיד.

ער איז א פרומער ייד, און זיין אהבת ישראל האלט אים אין איין ערוויילן אויף די חסידים זיי צו פארטערטען אין דער ניו יארק אסעמבלי אין אלבאני, הויפטשטאט פון ניו יארק שטאַט.

ער איז פון ר מאיר כהנאס תלמידים און אנהענגער. און די סאטמאר מינאריטעט אין בארא פארק האט אים טאקע גאר שטארק פיינט ווייל ער שרעקט זיך נישט אנצונעמן פאר אידן און קעמפן פאר זייערע רעכט.

ער איז באקאנט פאר זיך אנעמען פאר גדעון בוש קעגן די פאליציי אנדערשט ווי נח דיר וואס איז טאקע געווארן ארויסגעוועלט פון אמט.

אויך איז ער שטענדיק אין די צייטונגען צו זיך אננעמען פאר ארץ ישראל פאליסי.

ער האט אויך ערקלערט אז ער איז לטובת רעישעל פראפיילונג אויף אראבישע באן פאסאזשירן, אז פאליציי זאל זיי מעגן אפשטעלן און אונטערזיכן בלויז צוליב זייער פרצוף וואס זיי זענען געבוירן ענדליך צו זעלבסט מערדער טעראריסטן.

                                     
  • זיין דער הויפט עצה געבער און טשיף אפ סטעף ביי דעם בארא פארק אסעמבלימאן דוב הייקינד אבער לעצטנס איז א קאץ דורכגעלאפן צווישן זיי, און זיי זענען אפיציעל בלוט
  • א דריי פאכיגע פ ארמעסט קעגן קלמן יעגער און יוני הייקינד זון פון דעם געוועזענעם אסעמבלימאן דוב הייקינד ער האט פארלוירן די וואלן, נאך ערהאלטן בלויז בערך
  • רוסישע גוים איז דער היינטצייטיגער נסיון. מעריב בארא פארק אסעמבלימאן דוב הייקינד באטיטולט די ראיאטן אלס: א נאכט פון שאנדע און חילול ה זשאואיש פרעס
  • רוסישע גוים איז דער היינטצייטיגער נסיון. מעריב בארא פארק אסעמבלימאן דוב הייקינד באטיטולט די ראיאטן אלס: א נאכט פון שאנדע און חילול ה זשאואיש פרעס
  • די חנוכה מסיבה אין 2019. ווערט געזען א גרופע עלטערע מלחמה - איבערלעבער פון בארא פארק, וועמען דוב הייקינד האט אהינגעברענגט