ⓘ ברסלב ..

בראסלעווער חסידות

דאס בראסלעווער חסידות איז א חסידות וואס איז אויפגעשטעלט געווארן אומגעפער אין יאָר התקמ"ח דורך דעם צדיק רבי נחמן, אויפן נאמען פון שטעטל בראסלעוו אין אוקראינע וואס איז אין איר אויפגעשטעלט געווארן. ר נחמן האט געזאגט רמזים פארוואס ער וויל זיינע חסידים זאלן זיך רופן מיטן נאמען "ברסלב". בראסלעווער חסידות איז אימער געווען זעלדן ביי א טייל פון אנדערע חסידותן, אלס אירע נייע געדאנקען. וועגן דעם האבן זיך א טייל פון אנדערע חסידותן מיט איר געקריגט. זייער איינציגער רבי איז געווען ר נחמן; זייט אים האבן זיי נישט געהאט קיין רבי. דעריבער האבן זיי היינט צוטאגס נאר משפיעים. זעט מער: ר נחמן מברסלב.

אפרים מאוסיאטין

ר אפרים פון הוסיאטין איז געווען א גרויסער עושר אין אוקראינע, ער איז געקומען פון דעם שטעטל הוסיאטין, ער איז געווען דער שווער פון ר נחמן פון בראסלב עס האט באלאנגט פאר איהם אסאך דערפער און שטעט אין דער קיעווער גובערניע, ער איז געווען באקאנט אלס גרויסער בעל צדקה, און נאנט צו די תלמידים פון בעל שם טוב און זיינע נאכפאלגער שיח שרפי קודש ח"ד ברסלב. אסאך צדיקים רביס פלעגט איינשטיין ביי איהם אין הויז, אויך זיין פרוי איז געווען א מיוחסתדיגע פרוי, זי איז געווען באקאנט מיט איהר מצוה פון הכנסת אורחים.

התבודדות

התבודדות איז אזא ריטואל אז מען גייט אין א ליידיגן עלנדן פלאץ ווי א וואלד אדער א מדבר, ווייט אוועק פון אנדערע מענטשן און מען מאכט א חשבון הנפש צו גאט, מען רעדט צו גאט, און מען טראכט צו זיך אליינס איבער די עבירות און תשובה פארנעמעונגען מיט וידוי לויט די פערזענהליכער וואונטש. אייגענטליך איז התבודדות צוטיילט אין צוויי חלקים, איינס איז דער התבודדות וואס דער שפיץ איז "התבוננות", דאס הייסט מען זאל צוקומען צו טיעפע ענינים פון מחשבה, וואס מען קען דערצו נישט צוקומען נאר אויב מען אנטלויפט פון מענשטן און מען טיילט זיך אפ פון זיי. דאס איז בדרך כלל די כוונה ווען מען זעהט די ווארט אין אמאליגע מוסר ספרים. ...

ימי התלאות

ימי התלאות איז א קונטרס געשריבן דורך הרה"ח ר אברהם בן ר נחמן א זון פון ר נחמן מטולטשין, פון די גאר נאנטע תלמידים פון רבי נתן מברסלב. עס איז דערין ביישריבן די צרות און פיין וואס דער צדיק ר נתן פון ברסלב האט מיטגעמאכט דורך די יאָרן התקצ"ה ביזן יאָר התקצ"ט. ווי מען אסאך האבן אים נאכגעשריגן אין די גאסן און אים באווארפן מיט שטיינער, מען האט געאסרת יעדן מען זאל זיך נישט אנגעהערן צו אים, מען מוז אים און אלע ברסלבער חסידים דערגיין די יאָרן, ביז זיי וועלן ווערן אפגעמעקט אינגאנצען. אסאך חסידים האבן דאן געמוסרת ר נתן מברסלב פאר די אוקריינישע רעגירונג, און מיט שוחד און ליגענט איז זיי געלונגען אז מען ה ...

ליקוטי מוהר"ן

דער ספר ענהאלט צוויי חלקים. דער ערשטער חלק האט 286 מאמרים. דער צווייטער חלק האט 125 מאמרים. דער אויסשטעל פון די מאמרים זענען פארשידענארטיג עס איז דא לאנגע מאמרים וואס ציהן זיך אויף עטליכע בלעטער און עס איז דא קורצע וואס זענען בלויז א שורה אדער צוויי.ֿ די לאנגע מאמרים זענען צוטיילט אויף אותיות. עס קען זיין א מאמר וואס האט 10 - 12 אותיות, דער לענגעסטער מאמר איז דער מאמר תקעו אמונה און ח"ב סי ה. און פון די גאר קורצע מאמרים איז מאמר קי"א אין ח"א. אויך מאמר מ"ב אין ח"ב.

נ נח נחמ נחמן מאומן

נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מְאוּמַן איז געשטאנען אין דעם צעטל וואס ר ישראל בער אדעסער האט לדעתו באקומען פון ר נחמן מברסלב וואס איז שוין דאן נפטר געווען. ר ישראל בער האט געהאלטן אז דאס צעטל איז אמת געשיקט געווארן פון ר נחמן, ווייל אין צעטל איז געשטאנען א סימן "וי"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה", און ר ישראל האט טאקע אין יענעם יאר נישט געפאסט אין דעם טאג און לויט ווי ער דערציילט האט קיינער נישט געוווסט דערפון. ר ישראל בער פארציילט אין זיינע זכרונות, אז אין דעם טאג י"ז בתמוז האט ער זיך געשפירט שוואך, דעריבער האט ער געגעסן, אבער נאכן עסן האט עס איהם זייער וויי געטוהן פאר וואס ער האט געגעסן שבעה עשר בתמ ...

נחמן מברסלב

רבי נחמן פון ברעסלאוו אדער ר נחמן בראַסלעװער איז געווען אן אייניקל פונעם בעל שם טוב, און דער גרינדער פון בראסלעווער חסידות. זיינע תורות און משלים זענען טיף, ער האט געצויגן צו זיך מיט די יארן, הונדערטער חסידים. נאך זיין פטירה האבן זיינע חסידים נישט אויפגענומען קיין רבי כאטש וואס ר נחמן האט מרמז געווען זאל זיין תלמיד ר נתן ממשיך זיין פירן נאך אים, ווייל ר נתן האט געהאט גרויסע אמונה און רעספעקט פאר זיין רבי ר נחמן, און האט זיך נישט געפילט אלס א צדיק הדור. פון דאן איז דאס חסידות געווארן באקאנט אלס די טויטע חסידים.

סאפיע גארטן

סאפיע איז א ריזיקער לאנדשאפט גארטן אין אומאן, אוקריינע מיט הערליכע וואסערפאלן, קוואלן א.א.וו. וואס איז צעשפרייט אויף 150 ק"מ. דער גארטן איז גאר א שיינער, די וועגן זענען אויסגעהאקטן שטיינער, און צוגעגרייטע סארט ביימער, בלומען און גראזן, פון פארשידענע מיני סארטן. אין די זומער טעג איז א מחיה צו גיין שפאצירן דארט. רוב מענטשן ווען זיי גיין איהר באזוכן קומן אהן נאר ביי די ערשטע אדער די צווייטער אפטיילונג, אבער עס איז זייער א גרויסער ריזיגער פארק, מען קען זיך דארט עטליכע מאהל פארלירן, עס געדוירט עטליכע שעה צו זעהן אלע אינטערעסאנטע פלאנצוגנען און ריזיגע אויסגעהאקטע שטיינער וואס עס איז דא אין איהר. ...

סיפורי מעשיות

ספורי מעשיות איז מעשיות וואס רבי נחמן מברסלב האט דערציילט, און רבי נתן מברסלב האט עס אפגעשריבן. זומער התקס"ו האט זיך רבי נחמן מברסלב אנגערופן צו זיינע ארומיגע: איך זע אז תורות העלפט שוין נישט, וועל איך אנהייבן דערציילן מעשיות, און דעמאלס האט ער אנגעהויבן צו דערציילן מעשיות בדרך משל כדי צו מעורר זיין אידן צום אייבירשטען, בסך הכל האט ער דערציילט דרייצן מעשיות, און ער האט געבעטן אז מען זאל עס דרוקן פון אויבן לשון הקודש און פון אונטן אידיש, ‏ ער האט זיך אויסגעדריקט גאר גרויסע זאכן אויף דעם ספר און בפרט אויף דער דרייצנטער מעשה.‏ התקע"ו האט רבי נתן מברסלב געדריקט אין אוסטראה צום ערשטן מאל די סיפ ...

ר נחמןס נסיעה קיין ארץ ישראל

ר נחמן מברסלב איז געפארן קיין ארץ ישראל אין יאהר התקנ"ח, ער איז דאן געווען א יונגערמאן פון זעקס און צוואנציג יאהר, זיין נסיעה קיין ארץ ישראל איז א באזונדערע פרשה, עס איז געווען גאר אינטערעסאנט. אין יענער צייט האבן זייער ווייניג מענטשן געאמכט א נסיעה קיין ארץ ישראל, אויב איז געווען עטליכע וואס האבן מיט גרויסע שוועריקייטן זיך אונטערגענומען פאהרן קיין ארץ ישראל, איז עס געווען מיט די מיינונג אז זיי גייען שוין דארט בלייבן, אבער פאהרן און דערנאך גלייך צוריק קומען האט זיך געמאכט זייער זעלטן. די וועגן איז געווען זייער איינגעשטעלט, אלעס אויפן וועג איז געווען מסוכן, און מען איז געפארן אזא לאנגער ווע ...

                                     

ⓘ ברסלב

 • האט געזאגט רמזים פארוואס ער וויל זיינע חסידים זאלן זיך רופן מיטן נאמען ברסלב בראסלעווער חסידות איז אימער געווען זעלדן ביי א טייל פון אנדערע חסידות ן
 • יידישער וויקיפעדיע. חסידות ברסלב האט היינט נישט קיין הויפקווארטיר, עס איז אויסגעשפרייט איבעראל ווו אידן ווו ינען. ביי חסידות ברסלב איז דער עיקר די ספרים.
 • סאך וואס עס האט זיך אפגעטון אין זיינע צייט אין דער געגענט פון אוקריינא, טשערנאבל, ברסלב אומאן, טשעהרין, קרימינטשאק, בארדיטשוב, אדעס, לעמבערג, און נאך.
 • געראנגל מיט די לאקאלע ברסלב קהילה און זאגט פאר זיינע תלמידים נישט צו זיין קיין ברסלב חסידים וואס די ספרדים ווערן זייער פארכאפט אין ברסלב לעבנסשטייגער צוליב
 • פון ישיבת המקובלים בית אל פון ירושלים ה ת ש - הרב חיים עוזר גראדזענסקי פון ווילנע, מחבר פון שו ת אחיעזר ה תשס ו - ר מעכל דארפמאן פון חשובי חסידי ברסלב
 • חבורה אין בית המדרש פון ברסלב וואס איז געווען געבויט אויפן פלאץ וואו ר נחמן זיי רבי האט דארט געפירט ווען ער האט געוואוינט אין ברסלב עס איז מערקווירדיג
 • אב ה תשס ו איז געוועזן פון די חשובי אנ ש דחסידי ברסלב און דער פארזיצער פון דעם ועד העולמי דחסידי ברסלב ער איז געווען פון די איינציקע וואס זיינען נאך געקומען
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: עלים לתרופה בלאט עלים לתרופה אגרת הגר א עלים לתרופה ברסלב
 • היכל הקודש און א משפיע פון דעם ישוב יבנאל וואס ווערט גערופן ביי אים עיר ברסלב ער האט געוואוינט אין בארא פארק אבער ער האט געהאט אנהענגער אין די צענדליגע
 • ווילסאן ווערט דער 28סטער USA פרעזידענט. ר מעכל דארפמאן פון חשובי חסידי ברסלב נפ ה תשס ו ב אלול - רבי שמואל וואזנער, חרדישער רב און אלטוועלטליכער
 • רבי יצחק שמואל אהרן לעזער איז א משפיע אין ברסלב א תלמיד פון רבי אליעזר שלמה שיק זצ ל - דער מוהרא ש פון ברסלב ער איז געבוירן געווארן אין פלעטבוש, ניו