ⓘ סעודה. א סעודה איז א מאלצייט מיט דער גאנצער פאמיליע אדער חברים ביי חסידים איז דאס א פארברענגען אדער טיש. ביי אידן איז דאס בעיקר שבת און ימים טובים. וואסארא סארט ..

לעקן

לעקן איז דער אקט פון אריבערפירן דעם צינג איבער אן אויבערפלאך, טיפיש אדער צו איבערגעבן שפייאכץ אויף אן אויבערפלאך אדער צו זאמעלען פליסיגקייט אויפן צינג צו פארדייען אדער סתם צו שפירן פארגעניגען. אסאך באשעפענישן און בעלי חיים צערטלען זיך, פוצן זיך, און טרונקען דורך די אקט פון לעקן.

                                     

ⓘ סעודה

א סעודה איז א מאלצייט מיט דער גאנצער פאמיליע אדער חברים ביי חסידים איז דאס א פארברענגען אדער טיש.

ביי אידן איז דאס בעיקר שבת און ימים טובים.

וואסארא סארטן געטראנקען און עסנווארג?

 • בילקעלעך
 • געפילטע פיש
 • לחיים - וויין און משקה
 • קארטאפל קוגל

סארטן סעודות, קלענערע און גרעסער, זענען ווי פאלגנד:

 • קנס מאל
 • סיום משניות, תהלים מסכת אדער ש"ס.
 • פאר געלט: פרויען פארטי אדער דינער אדער טיי אווענט.
 • חנוכת הבית
 • סעודת הודאה
 • שלוש סעודות
 • סעודה מפסקת
 • סעודת מצוה
 • מלוה מלכה
 • בר מצוה
 • יארצייט סעודה.
 • טועמיה פרייטאג ערב שבת.
 • חתונה
 • געבורט טאג