ⓘ מנחם מאזוז איז א פרומער חוזר בשאלה אדוואקאט, זיין טאטע איז געוען א רב, ער איז דערהויבן געווארן צו דינען אלס דער ארץ ישראלדיגער הויפט לויער דאס הייסט אלס אטוירני ..

                                     

ⓘ מנחם מאזוז

מנחם מאזוז איז א פרומער חוזר בשאלה אדוואקאט, זיין טאטע איז געוען א רב, ער איז דערהויבן געווארן צו דינען אלס דער ארץ ישראלדיגער הויפט לויער דאס הייסט אלס אטוירני זשענעראל.

זייענדיג פארמישט אין אלע לעגאלע דעבאטעס, איז ער געווארן פארהאסט ביי פרומע וואס ווילן ארויפצווינגן די תורה און הלכה דינים אויף די געזעלשאפט איבער די פרייע מאדערנעם געזעץ.