ⓘ פרעפערענץ מיינט אז איר האט א פערזענליכער געפיל אנדערשט ווי די אלגעמיינער מענטש אדער אפילו די זעלבער ווי זיי האט דאס נישט מיט זיי נאר פערזענליך. ווי למשל איר האט ..

                                     

ⓘ פרעפערענץ

פרעפערענץ מיינט אז איר האט א פערזענליכער געפיל אנדערשט ווי די אלגעמיינער מענטש אדער אפילו די זעלבער ווי זיי האט דאס נישט מיט זיי נאר פערזענליך.

ווי למשל איר האט ליעב אדער סתם אזוי אויסגעוויילט צוליב אן אנדער סיבה איין זאך; מענטש; באגריף און ענין מער פון זיין חבר דאס צווייטער.

מען נוצט דאס ביי א טעם און די עס איז דא פאלקס ווערטל על טעם וריח אין להתווכח. ווייל דאס איז א פערזענליכע געפיל וואס קען נישט זיין א אנגענומענער געפיל פאר אלעמען.

                                     
  • רעזולטאט, איז א פיסיכיאלאגישער ענטפער, וואס טוט אויסדרוקן דעם באטרעפענדערס פרעפערענץ פאר א זאך. די אויפירנדער כוונה איז די רעדן אינדיקאציע פון די כוונה פון
  • דער ארטיקל דיסקוטירט די סעקסואלע פרעפערענץ פאר קינדער איידער די רייף - ווערונג. טאמער זוכט איר די נארמאלע אטראקציע צו יינגלעך, זעט עפעבאפיליע. פ עדא פ יליע
  • אויף א קאדענץ פון 4 יאר. ער האט געווינען די וואלן נאכן ציילן די צווייטע פרעפערענץ שטימען, מיט 1, 168, 738 קעגן די 1, 028, 966 שטימען פון זיין קעגנער, דער פריערדיגער