ⓘ ראקלענד קאונטי. ראקלאנד קאונטי איז א קאונטי אין דער שטאט ניו יארק וואס געפונט זיך אין די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע, אין ראקלענד קאונטי געפונען זיך די פאלגאנ ..

                                     

ⓘ ראקלענד קאונטי

ראקלאנד קאונטי איז א קאונטי אין דער שטאט ניו יארק וואס געפונט זיך אין די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע, אין ראקלענד קאונטי געפונען זיך די פאלגאנדע חרדישע ישובים: מאנסי, ספרינג וואלי, ניו סקווירא, כתר, אויך געפונט זיך אין ראקלענד קאונטי ריזיגע אידישע צענטראלען ווי למשל סאפערן ניו סיטי צו ווייזן אז דארט איז פארהאן א ריזיגע אידישע באפעלקערונג).

די הופט שטאט פון ראקלאנד איז ניו סיטי, ווי עס געפונען זיך דארט אלע גאווערמענט אפיסעס, די קאונטי קאורט, די שעריפס הויפט-קווארטיר, די בארד אוף עלעקשאנס, אין נאך.