ⓘ אפענער פראקסי. מען קען דאס אליין פרובירן, אין TOOLS אדער פרעפערענצן געוואנדן אויב דו ניצט IE אדער MOZILLA און אונטער PROXY לייג אריין די IP און PORT לייג אריין ..

                                     

ⓘ אפענער פראקסי

מען קען דאס אליין פרובירן, אין TOOLS אדער פרעפערענצן געוואנדן אויב דו ניצט IE אדער MOZILLA און אונטער PROXY לייג אריין די IP און PORT לייג אריין 3128. דאן גיי צו WWW.MYIPADDRESS.COM וועסטו זעהן די IP ADDRESS פון די PROXY.

                                     

1. דער חילוק צווישן סתם פראקסי און אפען פראקסי

א פראקסי מיינט אז מען נוצט אן אנדער IP אדרעס די פראקסיס, AOL נוצט פרקאסיס, אבער די AOL פראקסיס זענען נישט OPEN PROXY, א OPEN PROXY איז א פראקסי וואס לאזט יעדעם טאן וואס ער וויל, געווענליך איז דאס געהעקטע קומפיוטערס, דערפאר איז דאס נארמאל צו בלאקן, איך יעצט נישט קיין צייט אבער איך בין זיכער אז די ענגלישע האט א גוטע ארטיקל אויף דעם.