ⓘ גניבה מיינט אוועק נעמען יענעםס א זאך ווען ער זעט נישט. בפניו איז דאס גזילה. איינער וואס גנבעט הייסט א גנב. אין די תורה איז דער איסור פון גנבענען איינע פון די עש ..

                                     

ⓘ גניבה

גניבה מיינט אוועק נעמען יענעםס א זאך ווען ער זעט נישט. בפניו איז דאס גזילה. איינער וואס גנבעט הייסט א גנב.

אין די תורה איז דער איסור פון גנבענען איינע פון די עשרת הדברות.