ⓘ פארדייאונג איז דער פראצעס פון מעטאבאליזם וואס אן ארגאניזם פראצעסירט און נעמט צונויף גרויסע מאלעקולן פון עסנווארג וואס צעגיין נישט אויף קלענערע מאלעקולן וואס צעג ..

                                     

ⓘ פארדייאונג

פארדייאונג איז דער פראצעס פון מעטאבאליזם וואס אן ארגאניזם פראצעסירט און נעמט צונויף גרויסע מאלעקולן פון עסנווארג וואס צעגיין נישט אויף קלענערע מאלעקולן וואס צעגיין אין וואסער און ווערן נערשטאף. דאס עסן ווערט צעבראכן מעכאניש אויף קליינע שטיקער און כעמיש דורך ענזימען.

פארדייאונג הייבט אן אינעם מויל, וואו די ציין קייען דאס עסן אויף קליינע שטיקלעך, און דאס שפייעכץ גיט אריין ענזימען. דערנאך שלינגט מען איין דאס עסן דורכן וושט אין בויך אריין, ביז זיי ווערן אריינגענומען אין דער קליינע קישקע און אזוי ווייטער אין די בלוט אדערן.

צעברעכן גרויסע שטיקלעך אויף קליינע שטיקלעך הייסט מעכאנישע פֿארדייאונג. ווען די ענזימען צענעמען דאס עסן אין קליינע מאלעקולן הייסט דאס כעמישע פֿארדייאונג.

                                     
 • צושטיקלעט ארויסצונעמן אלע גוטע באשטאנדטיילן און ארויסווארפן אלע שלעכטע. די פארדייאונג סיסטעם באשטייט פון דעם מויל, וושט, בויך און קישקעס צוזאמען מיט די צונג
 • ממש נעבן מויל און נאז רערן און העכער די וושט, שטימע קעסטל און לופטרער. עס איז א טייל פון די פארדייאונג סיסטעם און רעספיראציע סיסטעם פון אסאך בעלי חיים.
 • באשעפעניש צו פארבינדן צווישן די האלדז און געדערעם. דאס איז א טייל פון דער פארדייאונג סיסטעם. דאס עסן נידערט נישט דארטן אראפ מכוח גראוויטי נאר צוליב די מוסקלען
 • און אנרופן צו זייערע סביבות. דאס ווארט מעטאבאליזם קען אויך באדייטן די פארדייאונג סיסטעם און דעם טראנספארט פון סובסטאנצן אריין אין און צווישן פארשידענע
 • די גראבע קישקע איז דער לעצטער טייל פון דער פארדייאונג סיסטעם אין באשעפענישן מיט א רוקנביין. איר צוועק איז איינזאפן וואסער צום קערפער, און ארויספירן דעם
 • אורין איז די פליסיגע אפפאל פון פארדייאונג מען מא כט א ברכה אשר יצר צו לויבן און דאנקן גא ט. מי רגלים האט מען געהאלטן פאר עפעס וואס קען דינען אלס
 • מאגן און ציט זיך ביז צו דער גראבער קישקע, און איז דער הויפט טייל פון דער פארדייאונג סיסטעם. אין א מענטש וואס איז עלטער פון פינף יאר איז די קליינע קישקע לאנג
 • אריינגערעכטן לימפאטיק סיסטעם וואס פירט לימפ צווישן טישוס און די בלוט. פארדייאונג סיסטעם - וואס פראצעסירט די עסענווארג מיט די מויל, קישקע און מאגן. אריינגערעכנט
 • פייכט און לאזט נישט פארטרוקענען דאס פלייש פון די אינערליכע חלקים. אין דער פארדייאונג סיסטעם דינט דאס צו העלפן גליטשן דאס עסן ווייטער. אין די זרע העלפט דאס
 • זיך א ליינס דורך מוסקלען, און טרייבט דאס בלוט צירקולאציע. אדער די עסן פארדייאונג סיסטעם וואס ארבעט אויך דורך מוסקלען, אדער רעדן, שרייבן, טאנצן, לויפן א
 • פסיכיאטריע - באהנדלט גייסטיקע קרענקען. גאסטראענטעראלאגיע - מעדיצין פון פארדייאונג סיסטעם. נעפראלאגיע - נירן מעדיצין. נעווראלאגיע - מעדיצין פון דער נערוון