ⓘ פארטאל:אקטועלע געשעענישן2006 דעצעמבער 4. אל על וויל זיך נישט אראפבינדן נישט צו מחלל זיין שבת; ר חיים קאניעווסקי רופט צו בויקאטירן און נישט רייזן מיט זיי. אגודת ..

                                     

ⓘ פארטאל:אקטועלע געשעענישן/2006 דעצעמבער 4

  • אל על וויל זיך נישט אראפבינדן נישט צו מחלל זיין שבת; ר חיים קאניעווסקי רופט צו בויקאטירן און נישט רייזן מיט זיי. אגודת ישראל חברי הכנסת זענען מוחה און סטראשן אונטערברענגן די רעגירונג קאאליציע אויב אל על ברעכט זיך נישט צו דער תורה.