ⓘ יצחק לייב וויינגארטען. ר יצחק לייב וויינגארטען איז א דאקטער פון נאטורליכער רפואה אין חרדישן וויליאמסבורג, זיין פאטער ר שלמה וויינגארטען זל האט געגרינדעט דעם עלט ..

                                     

ⓘ יצחק לייב וויינגארטען

ר יצחק לייב וויינגארטען איז א דאקטער פון נאטורליכער רפואה אין חרדישן וויליאמסבורג, זיין פאטער ר שלמה וויינגארטען ז"ל האט געגרינדעט דעם עלטסטן געזונטהייט געשעפעט אין די ליע עועוניו הויפט גאס אין וויליאמסבורג, ער איז אויך שטארק אקטיוו אין די סאציאלע לעבן פון סאטמאר געמיינדע.

ער האט פאר א שטיק צייט ארויסגעגבן א צייטונג מיטן נאמען סאטמאר. און אויך איז ער געווען א רעפארטער פארן פנים חדשות די חסידים פון ר משה טייטלבוים ז"ל האבן אים געוואלט הינריכטן צוליב דעם וואס ער האט געלייגט זיין פירערשאפט אין א סכנה אבער ער האט דאס איבערגעלעבט נאכן זיך אויפוועקן פון א קאמא. זיין יונגערער ברידער איז ר ישראל משה וויינגארטן א געוועזענער ראש ישיבה אין אנטווערפן.