ⓘ פראצענט. פראָצענט איז א וועג ארויסצוברענגען א ציאונג אדער פראקציע פון א גאנצן נומער. א נומער ווי 45% איז למעשה א פארקירצונג צו דעם נומער 45100. ווי למשל, די אוי ..

                                     

ⓘ פראצענט

פראָצענט איז א וועג ארויסצוברענגען א ציאונג אדער פראקציע פון א גאנצן נומער. א נומער ווי "45%" איז למעשה א פארקירצונג צו דעם נומער 45/100.

ווי למשל, די אויסדרוקן,

"45 פראָצענט פון מענשטן."

איז למעשה א וועג צו זאגן:

"45 פון א יעדע 100 מענטשן."

אדער:

"0.45 פון מענטשן."