ⓘ יונתן יוסף מענצער איז א גרויסער עושר און געוועזענער אקטיוויסט אין ברוקלין ניו יארק. מענצער מיט זיין שותף יחיאל גאלדבערגער, האבן זיך מיט יארן צוריק ארויפגעכאפט א ..

                                     

ⓘ יונתן יוסף מענצער

יונתן יוסף מענצער איז א גרויסער עושר און געוועזענער אקטיוויסט אין ברוקלין ניו יארק.

מענצער מיט זיין שותף יחיאל גאלדבערגער, האבן זיך מיט יארן צוריק ארויפגעכאפט אויפן פאליטישן לייטער אין ניו יארק און האבן פארשאפט אסאך קאנטאקטן מיט פאליטישטאנס און ערוויילטע באאמטע, אין ניו יארק סטעיט.

די קאנטאקטן וואס זיי האבן אנגעקניפט האט זיי אויך געברענגט נעגאטיווע פובליסיטי איבער פארשידענע קאמפיין מיטסברויכן.

זיין רייכטום קומט ארגינעל פון דעם אז אלע פאפא חסידים האבן ביי אים איינגעקויפט גראסערי פראדוקטן זייענדיג זייער פירער. ער האט אבער איבערגעלאזט היינט צוטאגס פאפא נאכן זיך פארהאנקענען מיט אנדערע בעלי השפעה אויפן רבין. און ער שפירט כאילו דער רבי איז א כפוי טובה ווייל ער האט אים געבויט אין די שווערע צייטן ווען זיין אינגערע ברודער פון בארא פארק איז געווארן באטראכט לויט טייל חסידים ווי מער ראוי צו פירן פאפא.