ⓘ פסיכאלאגיע פון מוזיק. און אסאך לענדער לערנט מען מיט די קינדער אויף לידער נאך און קינדערגארטען אדער מהייבט אהן דעם טאג מיט לידער ווייל דאס העלפט צו עפענען דעם קא ..

                                     

ⓘ פסיכאלאגיע פון מוזיק

און אסאך לענדער לערנט מען מיט די קינדער אויף לידער נאך און קינדערגארטען אדער מהייבט אהן דעם טאג מיט לידער ווייל דאס העלפט צו עפענען דעם קאפ, און מיטהאלטען.

                                     

1. באאיינפלוסט טאג טעגליך

שטודיע אין ענגלאנד צייגט אז די וואס הערן קלאסישע מוזיק נייטען מער צו באקומען טרעפיק טיקעטס ווי די וואס הערן אנדערע זשאנערס

אזוי אויך צייגט די שטודיע אז האלב פון די היפ האפ צוהערערס האבען שוין מינומום אויף זייער רעקערד איין קרימינאלע אקט.