ⓘ לוי יצחק. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: רבי לוי יצחק מבארדיטשוב - בעל מחבר קדושת לוי. רבי לוי יצחק הורוויץ, דער באסטאנער רבי רבי לוי יצחק ..

                                     

ⓘ לוי יצחק

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

  • רבי לוי יצחק מבארדיטשוב - בעל מחבר "קדושת לוי".
  • רבי לוי יצחק הורוויץ, דער באסטאנער רבי
  • רבי לוי יצחק שניאורסון - חב"דצקער רבי.