ⓘ אורי געלער איז אַ ישראלדיקער קונצען פערפארמער באוויסט אלץ די לעפלעך בייגער ער איז באקאנט אין די וועלט מיט זיינע אומנאטירליכע כוחות, אין 2006 איז ארויף א טעלעווי ..

                                     

ⓘ אורי געלער

אורי געלער איז אַ ישראלדיקער קונצען פערפארמער באוויסט אלץ די "לעפלעך בייגער" ער איז באקאנט אין די וועלט מיט זיינע אומנאטירליכע כוחות,

אין 2006 איז ארויף א טעלעוויזיע פראגראם וואס רופט זיך "אורי גלר מחפש את היורש" - אורי זיכט זיין איבערנעמער, און א סעריע קאפיטלען פון ערוץ 2 - קאנאל 2 ווי 9 ווייזען ארויס זייערע פעהאיגקייטען און טעלעפאטיע און אין די זאכען.