ⓘ פאטימא. פֿאַטימאַ איז דער נאמען פון מוחמדס טאכטער צו זיין ערשטער רייכער ווייב خَديجة. די טאכטער ווערט פארעכנט אלס א הייליגע פרוי ביי די שיאיטינער. זי איז געבויר ..

                                     

ⓘ פאטימא

פֿאַטימאַ איז דער נאמען פון מוחמדס טאכטער צו זיין ערשטער רייכער ווייב خَديجة. די טאכטער ווערט פארעכנט אלס א הייליגע פרוי ביי די שיאיטינער.

זי איז געבוירן אין מעקא.