ⓘ מיליטער אדער ארמיי איז א ארגאניזאציע וואס פארבאנדט אלע קעמפערס אין א מדינה, א מיליטער איז אונטערגעבויגן צו דער רעגירונג און צו אירע געזעצן. דער צוועק פון דער מי ..

שונא

שונא אדער שונאים ווערן אנגערופן א מענטש אדער א גרופע וועלכע זענען אין אפאזיציע און האבן פיינט זייער אייגן אדער אן אנדער געוויסן פירער, אדער זיי האבן פיינט סתם א זאך, מענטש אדער גרופע מענטשן אדער א גאנץ פאלק. אין א מלחמה איז די קעגנארטיקע לאנד און מיליטער דער שונא איינער פארן אנדערן. פיינט זענען די פארקערטע פון פריינט. דער סיבה צום שנאה קען זיין פילפאכיג אבער ביי פאליטיק פעלט זיך נישט אויס עפעס ערענסט און עס קען זיך שאפן א שנאה סתם אזוי ווייל יענער געהער צו די אנדער פארטיי.

                                     

ⓘ מיליטער

מיליטער אדער ארמיי איז א ארגאניזאציע וואס פארבאנדט אלע קעמפערס אין א מדינה, א מיליטער איז אונטערגעבויגן צו דער רעגירונג און צו אירע געזעצן. דער צוועק פון דער מיליטער איז צו שיצן דאס לאנד.

די וואס דינען אין א מיליטער הייסן סאלדאטן, די סאלדאטן זיינען צעטיילט אין באזונדערע קארפוסן ווי פוס-מיליטער, לופט-מיליטער, ים-מיליטער, רעזערוויסטן מיליטער, פאנצער מיליטער, ארטילעריע אא"וו. אחוץ די סאלדאטן פון ניצן וואפן, זענען דא די וואס באדינען די וואפן, און די וואס פירן טאנקען און אנדערע מאשינען.

די ארמיי זענען בעיקר אויף דער יבשה, און ניצן אמאל העליקאפטערס. דאס ים מיליטער קעמפט מיט שיפן. דאס לופט מיליטער קעמפט מיט עראפלאנען.

                                     
  • די אמעריקאנער מיליטער ענגליש: United States Armed Forces פונקצאנירט דורך פינף אפטיילונגען: ארמיי - Army פלאט - Navy מארינען - Marine Corps לופטפלאט
  • פוס מיליטער איז א וויכטיגע קארפוס ביי די ארמייען און די ערשטע קארפוס וואס די פעלקער האבן באשאפן זינט דאס שטיינעלטער. דער פוס מיליטער פירט מלחמה מיט זיין
  • לישראל טײטש: יש ראל פ א רטײדיקונגס א רמײ איז דער נאמען פון דעם ישראלישן מיליטער זי איז אװעקגעשטעלט געווארן צװײ װאכן נאך װא ס מדינת ישראל איז אויפגעשטעלט
  • א מ ן העברעיש אגף מודיעין איז די אויסשפיר אפטיילונג, פונעם מיליטער אין ישראל. דינענדיג ווי אלע אנדערע אויסשפיר אגנטורן אין ישראל. און צוזאמען ארבעט
  • קיין מיליטער אנדארע גרענאדע דאמיניקע וואטיקאן סיטי טואוואלו ליכטנשטיין מארשאל אינדזלען סאלאמאן אינדזלען סאמאא קאסטא ריקע קיריבאטי לענדער אן א מיליטער אבער
  • אויפגעריסן אינעם וואלד. קאנספיראטארן זאגן אז דאס האט דאס מיליטער ארונטערגעשאסן. דאס מיליטער לייקענט קאטעגאריש. זעט טעאריע סעפטעמבער 11 טעראריזם סעפטעמבער
  • אדער דעם הויפט פון דער שטא ט, די הויפט געריכטן און די קאמאנדע פון דער מיליטער אויך די אמבאסאדארן פון פרעמדע לענדער וואוינען דארט. אפטמאל איז די הויפטשטאט
  • עס - SS א קורץ ווא רט פון Schutzstaffel - שוץ שטאפל איז געווען דער מיליטער פון די נאצי פארטיי. עס איז געגרינדעט געווארן ביי די 1920ער אלס א פערזענליכע
  • עשרה בטבת, א יידישער פאסט - טאג. דעמאלטס האט די מיליטער פון נבוכדנצר אנגעהויבן די באלאגערונג אויפן הייליגן שטאט ירושלים. עשרה בטבת איז אוועקגעשטעלט געווארן
  • איר אנידערזעצן. דאס קען אמאל פארמישן די מיליטער און אמאל נישט און איז געוואנדן אויב די רעגירונג האט די מיליטער מיט זיך אדער נישט. א ביישפיל פון א פירער