★ אהוד ברק - מיניסטארן אין ישראל ..

                                     

★ אהוד ברק

אהוד ברק איז געווען דער 10טער פרעמיער מיניסטער פון מדינת ישראל. די אינטיפאדא און דאס ארויסציען זיך פון לבנון זענען געווען אין זיינע יארן. דערנאך איז ער געווען דער אנפירער פון דער ארבעטער פארטיי, און פארטיידיגונגס מיניסטער אין דער קאליציע פון בנימין נתניהו. אין זיינע יארן ווי פארטיידיקונג מיניסטער האט מען אויסגעפירט די ווארעמער ווינטער אפעראציע, די געגאסענע בליי אפעראציע און די עמוד ענן אפעראציע. ער האט זיך אפגעזאגט פון פאליטיק י"ב כסלו תשע"ג.

                                     

1. לעבנסגעשיכטע

אהוד ברק איז געבוירן געווארן אהוד בראג אין 1942.

פון 1991 ביז 1995, איז ער געווען דער 14טער שעף פון גענעראל שטאב פון צה"ל.

נאכן אפטרעטן פון אמט וועלנדיג צוריק גיין צו ביזנעס האט אים ראבין גענומען אלס אינערן מיניסטער, נאכן אטענטאט אויף רבין איז ער געווארן אויסערן מיניסטער, 1996 איז ער געווארן א כנסת דעפוטאט פון עבודה פארטיי און אין יוני 1997 איז ער ערוועלט געווארן דער פירער פון עבודה פארטיי.

אין 1999 איז ער געלאפן פאר פרעמיער מיניסטער און געווינען מיט 56% קעגען בנימין נתניהו.

אין 2001 ווען ער האט שוין נישט געהאט די קאאליציע אין רוב האבן געוואלט פריע וואלן האט ער אפגעטראטן און פאר רופן ספעציעלע וואלן פאר פרעמיער מיניסטער, ער האט פארלוירן קעגן אריאל שרון געבענדיג שרון א 62% אין די וואלן.

וואס האט צוגעברענגט צו זיין פארלירן קאאליציע און פרעמיער מיניסטער אמט איז די קעמפ דייוויד שלום אפמאך און די נאכפאלגענדע אינטיפאדא, מיט די דורכגעפאלענע שלום מיט סיריע.

                                     

2. זיין אגענדע

ער איז געווען גרייט זיך צוריקצוציען צו די גרענעצן פון התשכ"ז 1967, אפגעבן סיריע דעם גולן, און פארגעשלאגן אראפאטן 97% פון די שטחים, און די אלטע שטאט פון ירושלים און שותפות אויפן הר הבית.

זיין פאליטישן אנזען אין ישראל איז זייער נידריק, און ביי די וואלן פון 2009 האט די ארבעטער פארטיי געליטן א גרויסע נידערלאגע, די נידריקסטע וואס די אלטע גרויסע פארטיי זאל נאר האבן געפאלן.

נאך א סקאנדאל אין גענעראל שטאב אין יאר 2010, האט ברק באשטעטיקט יואב גאלאנט, צו פארטרעטן גבי אשכנזי, ווען זיין טערמין וועט אפלויפן אנהייב יאר 2011. די סקאנדאל וועלכע ווערט גערופן אין ישראל, די גאלאנט דאקומענט, איז א פלאן וואס פרובירט אריינצושטעלן גאלאנט, אלס שעף פון גענעראל שטאב פון צה"ל, דורך פאליטישע מאנוווערן, און האט אויפגעשטורעמט די מאסן אין ישראל.

                                     
 • אהוד א למערט העברעי ש: אהוד אולמרט געב דעם 30סטן סעפטעמבער 1945, כ ג תשרי ה תש ו האט געדינט אלס דער 12טער פרעמיער מיניסטער פון מדינת ישראל פון 2006
 • זיכערהייטס מיניסטער, ווי דוד בן - גוריון, לוי אשכול, מנחם בעגין, יצחק רבין, אהוד ברק אין ישראל געווענליך איז דער זיכערהייטס מיניסטער, איינער וואס איז געווען
 • ענגלישער ביאלאג, האט אויסגעטראכט די טעאריע פון עוואלוציע געש 1882 1942 - אהוד ברק שעף פון גענעראל שטאב, פארטיידיקונגס מיניסטער און פרעמיער מיניסטער פון
 • ישראל: אפרים קציר, יצחק נבון, משה קצב פרעמיער מיניסטארן פון ישראל: אהוד ברק אריאל שרון, אהוד אלמערט כנסת דעפוטאטן: יעל דיין, אביגדור ליבערמאן, זאב עלקין, יעקב
 • קאדענציע, פון בנימין נתניהו, אלס פרעמיער מיניסטער, אבער קורץ דערויף, האט אהוד ברק געווינען אין די וואלן 1999. און מופז האט פארגעברייט, דעם ריקצוג פון צה ל
 • געפאנגענעם זעלנער גלעד שליט וואס כאמאס האבן אים געכאפט דעם 25טן יוני 2006. אהוד ברק וועלכע דינט אלס זיכערהייטס מיניסטער, האט נאך א סקאנדאל וואס האט אויפגערודערט
 • גור 1974 78 רפאל איתן 1978 83 משה לוי 1983 87 דן שומרון 1987 91 אהוד ברק 1991 95 אמנון ליפקין - שחק 1995 1998 שאול מופז 1998 2002 משה יעלון
 • אויף דער שפ יץ פון דער רשימה איז מרצ פארזיצער ניצן הורוויץ, און זיין פירערשא פט שותפים זענען מ.ק. שא פיר און געוועזענער פרעמיער מיניסטער אהוד ברק
 • און אין 2000 האט ביל קלינטאן אהנגעפירט געשפרעכען אין קעמפ דעוויד צווישען אהוד ברק און יאסיר אראפאט וואס האט זיך מיט גארנישט אויסגעלאזט די ווייסע הויז עיר
 • איז נאכדעם געווען פירער פון ליכוד און ווען ער האט פארלוירן די וואלן צו אהוד ברק אין יאר 1999 האט ער רעזיגנירט און אריק שרון האט אים איבערגענומען און דערנאך


                                     
 • שעף אונטער אשכנזי. ווען יואב גאלאנט איז אויפגענומען געווארן אלס שעף דורך אהוד ברק האט ער רעזיגנירט, אבער זיך אומגעקערט ווען די רעגירונג האט אויפגעזאגט גאלאנט
 • פאפולאריטעט זיך פארמאסטן אין די וואלן יענע יאר, אין דער צענטראלער פארטיי, אהוד ברק האט געזיגט און יצחק איז געווארן וויצע פרעמיער, אזוי אויך טראנספארטאציע
 • גענעראל סטייטמאנץ וועגן דער צוקונפט ענטפער דורך פארטיידיקונגס מיניסטער אהוד ברק און מיניסטער בעני נעמען. אויף דעם מא רגן פון די עפן א פ ערא ציע געגאנגען
 • נאוועמבער - נאצי דייטשלאנד ענדיגט אייננעמען פראנקרייך. 12טן פעברואר - אהוד ברק שעף פון גענעראל שטאב, פארטיידיקונגס מיניסטער און פרעמיער מיניסטער פון
 • וויצע פ רעמיער - מיניסטער אין דער קא אליציע - רעגירונג פונעם פרעמיער מיניסטער אהוד אלמערט. ער איז געווען דער הויפט פון דער קאנצעלאריע אין דער פריערדיקער רעגירונג
 • ווינאגראד קאמיסיע אים דערקלערט אלס טייל פון דורכפאל אין דעם קריג, אינאיינעם מיט אהוד אולמערט, דעמאלטדיקער פרעמיער מיניסטער, און עמיר פרץ, דאן פארטיידיקונגס מיניסטער
 • ביז דער ריקצוג אין מערץ 2000 - תש ס דורך דער ישראל ישער פרעמיער מיניסטער אהוד ברק כעזבא לא פארמאגט אן ארמיי פון עטליכע טויזנט קעמפפער, און פילע פארגעשריטענע
 • איז פארכאפט געווארן דורך רוצחים פון לוד עראפארט. די אפעראציע האט געפירט אהוד ברק וואס איז דעמאלטס געווען דער גענעראל פון דעם סיירת. נתניהו איז פארוואונדעט
 • געווארן ביי די פריימעריס אלץ דער פירער פון דער פארטיי אין די רעגירונג פון אהוד אולמערט אין די קאאליציע מיט קדימה וואס האט בייגעשטאנען צו אויספירן די תוכנית
                                     
 • געגנט אריבער גיין צו ישראל, צוזאמען מיט גוש עציון, און מעלה אדומים געגנט. אהוד אלמערט, האט פארגעשלאגן אין יאר 2008, א פארשלאג פאר אבו מאזען, ווי אריאל וועט
 • פון דער זיכערהייט זאנע, איז די ארמיי ארויס אין יאר 2000, אויפ באפעל פון אהוד ברק מדינת ישראל האט פארלוירן אין די יארן 2000 - 1982, 1, 216 זעלנער, וואס פון
 • יוני 20 ארץ ישראל: געוועזענער פרעמיער מיניסטער און פארזיצער פון מערך, אהוד ברק איינגעשוואורען אלס זיכערהייט מיניסטער. וויינעט מוסולמענער וועלט ברויזט
 • נהלל, ווי זיין צוואה. מיט זיין ווייב רות, האט דיין געהאט דריי קינדער יעל, אהוד אודי און אסף אסי נאך 37 יאר האט משה דיין גע גט זיין ווייב רות, און האט
 • היינט 160 ראקעטן אויף צפון ישראל, איין געהרגעטער און עטליכע פארווונדעטע. אהוד אולמערט האט געשריבן רחמנות בריוו פארן ריכטער פון סאטמארן וויליאמסבורגן ארעסטירטען
 • היינט 160 ראקעטן אויף צפון ישראל, איין געהרגעטער און עטליכע פארווונדעטע. אהוד אולמערט האט געשריבן רחמנות בריוו פארן ריכטער פון סאטמארן וויליאמסבורגן ארעסטירטען
 • שמעון פרס  ווידער יצחק מרדכי  משה ארענס  אהוד ברק בנימין בן אליעזר  שאול מופז  עמיר פרץ  אהוד ברק משה יעלון  אביגדור ליבערמאן  בנימין נתניהו 
 • גאלדע מאיר יצחק ראבין מנחם בעגין יצחק שמיר שמעון פרס בנימין נתניהו אהוד ברק אריאל שרון אהוד אלמערט I 1948 - 1954 1954 - 1955 1963 - 1969 1969 - 1974 1974
 • האלאקאוסט שטודיעס כדי נישט צו טשפענען די מוסולמענער סטודענטען. דעילי מעיל אהוד אולמערט לייקענט נענסי פעלאוסיס שלום מעסעזש צו סיריע פון ארץ ישראל. זשעי
 • שמעון פרס  ווידער יצחק מרדכי  משה ארענס  אהוד ברק בנימין בן אליעזר  שאול מופז  עמיר פרץ  אהוד ברק משה יעלון  אביגדור ליבערמאן  בנימין נתניהו 
                                     
 • שמעון פרס  ווידער יצחק מרדכי  משה ארענס  אהוד ברק בנימין בן אליעזר  שאול מופז  עמיר פרץ  אהוד ברק משה יעלון  אביגדור ליבערמאן  בנימין נתניהו 


Users also searched:

אהוד ברק, מיניסטארן אין ישראל. אהוד ברק,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →