★ רמות - געגנטן אין ישראל ..

                                     

★ רמות

רמות אלון איז א געגנט אין ירושלים וואס איז געגרינדעט געווארן אין 1974 ווי איינע פון די פינף געגנטן אויסצושפרייטן ירושלים אויף א גרויסן פארנעם, און מיט דער צייט האט זיך עס שטארק אנטוויקלט און היינט האט עס איינוואינער ווי א מיטל-שטאט אין ישראל מיט 40.000 איינוואוינערס.

סצוטיילט זיך אין 6:

 • רמות פולין, רמות אונגוואר, תפארת רמות, און נוף רמות זיינען אלץ איין געגנט מיט פרומע איינוווינער.
 • רמות ב.
 • רמות ג.
 • רמות ד.
 • רמות א.
 • רמות 06 שכונת רמות ה איז אינמיטן א האנדל צענטער.

דער נאמען רמות שטאמט פון דעם פסוק ספר שמואל א כ"ה "וימת שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברוהו בביתו רמה"וואס לויט דער טראדיציע איז דאס דער העכסטער בארג אין ירושלים. דרום זייט פון רמות איז פלאצירט דער קבר שמואל הנביא.

                                     

1. חינוך מוסדות

אין רמות פולין געפינען זיך די גערער ישיבה תפארת משה בצלאל און די ליטווישע ישיבה נתיב הדעת.

אין אנהייב פון יאר התש"פ האט זיך די בנות אלישבע סעמינאר, אונטער הרב יעקב משה הלל, אריבערגעצויגן אין א נייע געביידע אין צפון פון רמות ד.

                                     
 • אנהייב פון יאר תש פ האט די סעמינאר זיך אריינגעצויגן אין א נייעם קאמפוס אין רמות דער דירעקטא ר פונעם סעמינא ר איז הרב משה איינהא רן בנשיאות הרב יעקב הלל
 • געגנט דאס חסידות האט ישיבות קטנות אין ירושלים, רמות ביתר עילית און מודיעין עילית, און א ישיבה גדולה אין רמות אין די פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע זענען
 • גערופן קאפלאן ישיבה אויפן נאמען פון דעם גרינדער און משגיח איז א ליטווישע ישיבה גדולה אין רמות פולין, ירושלים. די ישיבה איז געווארן אויפגעשטעלט אין חודש ניסן תשס ט דורכן
 • דער שטאט פארבינדט שאסיי 443 פון ירושלים, און אויך גאלדא מאיר בולעווארד פון רמות און קבר פון שמואל הנביא, קומט אן קיין גבעת זאב. דער פארזיצער פונעם לאקאלן
 • ר יוסף משה שניאורסון איידעם ר ישעיה אשר פנט, זון פון דעעשע רבי זצ ל פון רמות ר יוסף, זיווג ראשון איידעם פון בוהוש ער רבי, בזיווג שני איידעם פון ר משה
 • פארבינדט זיך זי מיט גאלדע מאיר שאסיי, און יגאל ידין שאסיי, וואס פירט צו רמות און רמת שלמה. פון דארט פארבינדט זיך צום עטרות אינדוסטריעלן געגנט, ווי דער
 • הנציב תלפיות תלפיות מזרח הר המנוחות גבעת שאול קריית משה הר נוף ליפתא רוממה רמות אלון רמת שלמה גבעת משואה מלחה מנחת בית צפאפא רמת רחל גילה הר חומה צור באהר
 • משה הא ט א נגעפ ירט מיטן גרינדן די אינסטיטוציעס פון זיין פא טער אין שכונה רמות דוד אין קרית גת. בעת דעם טאטנס לוויה דעם 16טן חשוון תשמ ד, איז ער געקרוינט
 • מער ווי 500 תלמידים, אויך זענען פאראן נאך צווייגן פון דער תלמוד תורה, אין רמות און אין גבעת שאול געגנט, ביתר עילית. הרב צבי פסח פראנק הרב יעקב משה חרל פ
 • וירא כ מרחשוון תשמ ג. זיינע איידעמער זענען רבי דוב בעריש פאנעט פון דעעש רמות הרב משה אשרי, הרב חיים מאיר ענגלארד דאברא רב, און רבי שלמה גאלדמאן, זוועהילער
 • פטירה מרחשון תשע ט. זיין זון הרב אברהם משה איז דער רב פון קהל חסידים אין רמות ירושלים, און ראב ד פון דעם אונגוואר בית דין. אור המזרח, שנה ל ז גיליון א
 • באר דוד זייערע קינדער זענען: רבי דוד שלמה קליין ראש ישיבת אונגוואר אין רמות אן איידעם ביי רבי יצחק מאיר האגער פון סאווראן. רבי עמרם קליין רב פון קהילת
                                     
 • גן רבי שאול צדקה - ריש מתיבתא רבי שלמה צדקה א בן זקונים - ריש מתיבתא אין רמות רביצין סימא שמחה שכנזי, ווייב פון הרב יעקב שכנזי פון בית ישראל, מו ץ אין
 • טשערנאבלער רבי אין בני ברק הרב יצחק אריה לייביש היילפרין, רב פון אשל ברמה אין רמות ירושלים. איידעם ביי רבי שמואל אונסדארפער מרת חנה שפרינצא דאס ווייב פון
 • אנגעהויבן א גרויסע זידלונג פון גערער חסידים אין ערד. תפארת משה בצלאל אין רמות ירושלים. פריער געווען אין עמנואל און דערנאך אין בני ברק. שפתי צדיק
 • בהר ן וואס איז געווען פון די ערשטע וואס האבן אויפגעבויט מאה שערים. אין רמות ירושלים, איז דא א ישיבה אויף זיין נאמען, ישיבת הר ן אויך נווה יעקב בירושלים
 • אביב. אין תש ס האבן די איבערגעבליבענע ווישעווער חסידים באנייט דעם הויף אין רמות ירושלים, און זיי האבן באשטמיט רבי מענדילס אייניקל, רבי ברוך, ווישעווער רבי
 • היילפרין, זון פון ר נפתלי צבי היילפרין, זון פון ר יצחק אריה לייביש, רב פון רמות ג געגנט אין ירושלים. זון פון רבי אלחנן און איידעם פון רבי שמואל אלכסנדר
 • נפתלי צבי היילפרין, זון פון זיין שוואגער הרב יצחק אריה לייב היילפרין פון רמות ירושלים מרת בריינא פריידא, ווייב פון רבי מרדכי זון פון זיין ברודער רבי
 • יחזקאל שרגא דוד היילפרין. ער דינט אלס א רב פונעם צאנזער בית מדרש אין דער רמות געגנט אין ירושלים. רבי חיים יחיאל מיכל, א משגיח און א גייסטישער מנהל אין
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר


                                     
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר
 • סנהדריה מורחבת עזרת תורה צפת קרית אונסדא רף קרית בעלזא קרית מא טערסדא רף רוממה רמות רמת אשכול רמת וויזשניץ שערי חסד צפון א מעריקע א פ ער וועסט סײ ד בא לטימא ר

Users also searched:

רמות, געגנטן אין ישראל. רמות,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →