ⓘ מלחמה. א מלחמה אדער קריג איז אז צוויי אדער מערערע פארטייען לענדער מענטשן שלאגן זיך ארום. א ברידער קריג אדער בירגער קריג איז א קריג צווישן צוויי פארטייען אינעם ז ..

די מלחמה קעגן יינגלעך

"די מלחמה קעגן ייִנגלעך" איז אַ בוך וואָס איז געשריבן פֿון קריסטינאַ האָף סאָמערס. לויט דעם קיצור, יאָגן הײַנט פֿרויען מענער איבער אין כמעט יעדער מאָס פֿון סאָציאַלעם, אַקאַדעמישעם און פֿאַכמענישעם וווילזײַן. בשעת־מעשה, אָבער, מענלעכע אָנפּעולהדיקייט האָט זיך נאָר פֿאַרערגערט. די מחברטע טענהט אַז ייִנגלעך באַדאַרפֿן הילף.

                                     

ⓘ מלחמה

א מלחמה אדער קריג איז אז צוויי אדער מערערע פארטייען לענדער מענטשן שלאגן זיך ארום.

א ברידער קריג אדער בירגער קריג איז א קריג צווישן צוויי פארטייען אינעם זעלבן פאלק.

ביי א קריג אויף דער יבשה הייסט יעדע פארטיי א מיליטער, ביי א ים קריג הייסט יעדע פארטיי א פלאט, און ביי א לופט קריג הייסט יעדע פארטיי א לופטפלאט.

סקומט צו א קריג ווען צוויי מדינות האבן א געראנגל וואס זיי קענען נישט לייזן דורך דיפלאמאטישע מיטלען.

                                     

1. מאטיוואציע

סזענען פאראן אסאך טעאריעס וואס איז די מאטיוואציע פארוואס לענדער פירן מלחמות.

פסיכאלאגיע

די פסיכאלאגן האלטן אז מענטשן זענען בטבע אגרעסיוו, דעריבער מוזן זיי זיך שלאגן פון צייט צו צייט.

עקאנאמיק

טייל מלחמות פאסירן צוליב עקאנאמישע אורזאכן. א לאנד וויל מער רעסורסן וואס עס קען באקומען דורך האלטן מלחמה.

                                     

1.1. מאטיוואציע עקאנאמיק

טייל מלחמות פאסירן צוליב עקאנאמישע אורזאכן. א לאנד וויל מער רעסורסן וואס עס קען באקומען דורך האלטן מלחמה.

                                     

1.2. מאטיוואציע מארקסיזם

די מארקסיטישע טעאריע פון מלחמה האט אויך א באציאונג צו עקאנאמיק, אז מאדערנע מלחמות זענען פארשאפן דורך קאנקורענץ פאר רעסורסן און מארקן צווישן גרויסע אימפעריאליסטישע מעכטן, וואס שטאמט פונעם פרייען מארק און דער קלאס סיסטעם. טייל פון דער טעאריע איז אז מלחמה וועט נאר ווערן פארשוואונדן נאך א וועלטס מלחמה וועט פאסירן וואס קערט איבער פרייע מארקן און קלאס סיסטעמען. די מארקסיסטישע פילאסאף ראזא לוקסעמבורג האט טעאריזירט אז אימפעריאליזם שטאמט פון קאפיטאליסטישע לענדער וואס זוכן נייע מארקן. פארברייטערן די מיטל פון פראדוקציע איז מעגלעך נאר מיט א פארגרעסערונג אין קאנסומענט נאכפרעג. אזוי ווי די ארבעטער אין א קאפיטאליסטישער עקאנאמיע קענען נישט אנפילן דעם נאכפרעג, מוזן פראדוצירער זיך פארשפרייטן אין אנדערע מארקן צו טרעפן קויפער פאר זייער גוטער, אזוי פירנדיק אימפעריאליזם.

                                     
 • די זעקסטאגיקע מלחמה העברעיש: מלחמת ששת הימים איז געווען דער קריג צווישן ישראל קעגן מצרים, יארדאניע, סיריע מיט הילף פ ון איראק. די מלחמה האט זיך אנגעהייבן
 • וועלט מלחמה איז געווען דער גרעסטער קריג אין דער מענטשליכער היסטאריע. ער איז אויך דער איינציגסטער קריג אין וועלכן די אטאם באמבע איז גענוצט געווארן. די מלחמה
 • די אומא פ הענגיקייט מלחמה א דער די מלחמה פ א ר זעלבשטענדיקייט א דער די בא פ רײ ונגס מלחמה אויף העברעיש: מלחמת העצמאות מלחמת השחרור אדער מלחמת
 • די ערשטע וועלט מלחמה אדער דער ערשטער וועלט קריג, איז געווען א גלאבאלע מלחמה וואס האט אויסגעפלאצט אין אייראפע אין חודש אב ה תרע ד ביז ה כסלו ה תרע ט 
 • די סיני מלחמה האט אויסגעבראכן אקטאבער 1956, מיט פראנקרייך, בריטאניע, און ישראל, אלס אליאירטע די מלחמה האט אויסגעבראכן, צוליב דער סועץ קאנאל, וואס ביזן
 • לבנון קריג 2006 אין ישראל די צווייטע לבנונישע מלחמה איז דער נאמען פון צה ל ס אקט קעגן דער חיזבאלא אין דרום זייט פון לעבענאן. דער אקט האט זיך אנגעהויבן
 • יום כיפור מלחמה איז געווען די מלחמה צווישן ישראל קעגן מצרים אונד סיריע מיט די הילף פון יארדאניע און איראק. די מלחמה האט אויסגעבראכן יום כיפור י תשרי
 • די קרימער מלחמה אקטאבער 1853  פעברואר 1856 אויך גערופן די מזרחדיקע מלחמה רוסיש: Восточная война איז געווען א מלחמה צווישן דער רוסלענדישער אימפעריע
 • דער דריטער וועלט - מלחמה איז וואס מען רופט א מעגלעכער דריטער וועלט - מלחמה דאס באדייט א וועלט - מלחמה וואס קען אפשר פאסירן און וואלט זיין דער נאכפאלגער פונעם
 • די ערשטע לבנון מלחמה האט אויסגעבראכן דעם 4טן יוני 1982, נאך א טעראר פרווו, וואס א פאלעסטינער טעראר גרופע האט געשיקט א בריוו באמבע צו שלמה ארגוב. הגם די
 • דורך טעראריסטן. האט פרעזידענט בוש דערקלערט מלחמה אויף טעראר. די ערשטע קערנדלעך פון די מלחמה איז געווען די מלחמה ארויסצורייבן די טאליבאן פון הערשפט איבער