ⓘ טללי אורות איז א וועכענטליכע תורה בלעטל, ארויסגעגעבן דורך צעירי אברכים דבאבוב 45. ערשיינט אין א קאלירפולע פארמאט, מלא תוכן וחן, הגם בעיקר באבובע ענינים, איז עס ..

                                     

ⓘ טללי אורות

טללי אורות איז א וועכענטליכע תורה בלעטל, ארויסגעגעבן דורך צעירי אברכים דבאבוב 45.

ערשיינט אין א קאלירפולע פארמאט, מלא תוכן וחן, הגם בעיקר באבובע ענינים, איז עס אבער רייך און שיין בייארבעט, פארמאגט צווישן 4 און 6 זייטען.