ⓘ פראכט. דער ארטיקל דיסקוטירט פראכט לאַסט. טאמער זוכט איר די טעלעוויזיע סעריע לאָסט, זעט לאסט טעלעוויזיע סעריע. פֿראַכט אדער לאַסט איז א שווערע וואג וואס מען ברוי ..

                                     

ⓘ פראכט

דער ארטיקל דיסקוטירט פראכט לאַסט. טאמער זוכט איר די טעלעוויזיע סעריע "לאָסט", זעט לאסט טעלעוויזיע סעריע.

פֿראַכט אדער לאַסט איז א שווערע וואג וואס מען ברויך באוועגן פון איין פלאץ צום צווייטען.