ⓘ אברים ..

לונג

דער לונג איז דער רעספיראציע אָרגאַן וואָס ברענגט אַריין די זויערשטאף פון דער לופט וואָס מען אָטעמט אַריין אין אַלע גלידער, ביי זויגערס און אויך ביי א טייל פיש און פוילע-רוילעס. אויך טוען די לונגען ארויסציען קארבאן דיאקסייד פונעם בלוט. בעלי חיים מיט א רוקנביין האבן נארמאל צוויי לונגען. מיר אטעמען אלע צווישן 15 און 25 מאל פער מינוט אן טראכטן פאר א מינוט וועגן דעם. און ווען מען איז איבערגעשטרענגט אטעמט מען אפילו שנעלער און נאך אלץ טראכט מען נישט אריין וואס אטעמען מיינט און ווי אזוי דאס ווערט דורכגעפירט. דער צענטראלער ארגאן און אויך דער גרעסטער ארגאן אין דער קערפער, די לונגען, איז דער וואס מאכ ...

לופטרער

די לופֿטרער אדער ווינטרער איז אין אלע ווערטייברעיטס, דאס איז די רער, דורך ווי די לופט גייט דורך פון און דורך די האלדז ביז צו דעם ברוסטקאסטן וואס דאן ווערט דאס צעטיילט קודם אין צוויי גרויסע צווייגען קלענער און ברייטער צעשפרייט אריין אין די לונגען, צו ערמעגליכן דאס אטעמען. דאס איז נעבן די וושט און א ספעציעל אויטאמטיש דעקל פארשטאפט די לופטרער עס זאל נישט אהין גיין די עסן נאר בלויז צום וושט.

מוח

מוח איז אן ארגאן אינעם קערפער אינעם קאפ וואס דינט אלס דער הויפט קאנטראל צענטער פארן לעבן. דער מוח דינט דעם מענטש אויף די פאלגענדע פליכטן: עס קאנטראלירט די טעמפרעאטור פונעם קערפער, בלוט דרוק, הארץ קלאפעניש ראטע, און אטעמען. עס נעמט איין און טוט מאטיריאליזירן אלעס וואס גייט פאר ארום איר דורך פארשידענע חושים ווי זען, הערן, שמעקן, קאסטן, שפירן, א.א.וו. עס טוט קאנטראלירן פיזיקאלע באוועגונג פונעם קערפער ווען מען גייט, שטייט, רעדט, זיצט, און יעדעס מאל סיי וועלכע קערפער טייל מאכט א באוועגונג. עס גיט די מעגליכקייט צו טראכטן, נוצן שכל, און שפירן הרגשים. די אלע פליכטן זענען קאארדינירט, קאנטראלירט, או ...

                                     

ⓘ אברים

  • גליד אדער ווי אין ענגליש ארגאן אדער אין לשון קודש א בר איז איין אפטייל פון א קערפער וואס טוט צאמשטעלן א פעולה אז דער קערפער באנוצט זיך דערמיט. אויג אויערן
  • גלידער איבערפלאנצונג איז אריינלייגן אנדערןס אברים אין א מענטש וואס האט פארלוירן זיין איבר אין אן עקסידענט אדער צו נאטורליכע קרענק, געוויינליך קומט דאס
  • ווייכביין איז דער הארטער גומי געוועב מיט וואס די אברים פון די מענטשליכע קערפער פארבינדן די מוסקלען מיט די ביינער, און מיט צוויי ביינער. עס אנטהאלט נישט
  • איז דאס מתיר צו באנוצן פאר וויסנשאפטלער אלס פארש פאר געזונטהייט און דאס לאזן וואקסן אין לאבאראטאריעס אלס מעגליכע פאטענציאלע ערזעץ פון געשעדיגטע אברים
  • רעפראדוקציע סיסטעם - די געשלעכט גלידער אטעם - סיסטעם - די גלידער צו אטעמען דורך די לונגען. סקעלעט - סיסטעם - אברים ווי ביינער באנוצט צו מאכן דעם געבוי פון סקעלעט.
  • μέτρον - מא ס דעריבער מאס פון א מענטש איז די חכמה פון מעסטן אלע אברים פון א מענטש. דער בלא ט איז א פ עלערדיקער שטומפיקער א רטיקל. דא ס הײסט עס
  • דער שטודיע קען זיין ווי פאלגענד, וויאזוי דאס מויל שאקלט זיך ד.ה. וועלכע אברים יעדע שפראך דרוקט מער צו די צונג אדער די ליפן א.א.וו. אדער פשוט וויאזוי מען
  • פארעמען פון אבארטאציע וואס ר משה פיינשטיין האט קלאר געאסערט. ער האט מתיר געווען השתלת אברים אויף כמעט אלע אופנים. ער האט געאסערט אינוויטרא פערטיליזאציע.
  • מעסער הענט. אין קאראטע לערנט מען מעטאדן און טעכניקעס צו רוקן זיך גאר פלינק די אברים און מען שטעלט זיך אין א פאזיציע צו ווערן ווי ווייניגער געשלאגן און אז די
  • איבערלאזן שטערבליכע וואונדן וועלן אפט אפבייסן שטיקער פלייש אדער גאנצע אברים און דאן אפטראגן. הייפישן זענען נאטורליך נישט קיין מענטשן פרעסער און עס