ⓘ מוסר ..

מוסר

צו מיינט איר מסירה? צו מיינט איר מסורה? מוסר ענגליש: morality איז די תורה פון אויסארבעטן די מידות בין אדם לחבירו און מעלות בין אדם למקום. ר ישראל סאלאנטער האט דאס אריינגעברענגט און אויפגעטאן אלס יסוד אין אידישקייט. און דאס איז געווארן פערזערווירט ביי די ליטוואקעס וואס האבן נישט קיין חסידות דאס ענדלעט שטאק צו די תורת החסידות נאר עס איז נישט אזויפיל מיט פשעטליך און פלפולים און קבלה זאכן. עס איז אויך דא א אידישע שטרעמנוג וואס האט זיך גענדיגט ביי די צווייטע וועלט מלחמה פון רוסלאנד, בעיקר פון 5 סארטן שטרעמנוגן וואס זיי האבן געארבייט אויף אנדערע מידות. נאווהארדאק - גדלות הבורא אדער שפלות האדם סל ...

געדולד

געדולד אדער אין לשון קודש סבלנות, מיינט האבן נערוון און דערליידן מענטשן וואס קריכן אויף די נערווען. געדולט איז פארעכנט ווי א גוטע מידה ביי די רעליגיע און גייסטלעכע.

האס

האַס איז א געפיל פון גאר שטארקע עקל און גרויל וואס א מענטש טראגט זיך ארום אויף אן אנדערן מענטש, זאך, פאנאראמע, באגריף. דאס איז דאס פארקערטסטער עמאציע פון ליבע. דאס קען זיין באזירט אויף פחד אדער קנאות.

מנוחת הנפש

מנוחת הנפש איז א מידה אין חובת הלבבות ווערט דאס אנגערופען מידת ההשתוות. אז נישט קיין חילוק וואס עס לויפט ארום דעם מענטש, גוטס אדער שלעכטס איז דאס אן אייניגער אפעקט אויף זיין עמאציעס, און דער מענטש טוט זיך העכעראן איבערן מצב.

מעלות

צו מיינט איר מעלות? מעלות איז דער שלימות וואס א מענטש איז זיך משלים אין די וועלט אויף גוטע מידות בין אדם לחברו, און בעיקר צום באשעפער זיינער וואס ער טוט אלעס לשמה, און זין גאנצער טאג איז בלויז עבודת ה.

                                     

ⓘ מוסר

  • צו מיינט איר מסירה? צו מיינט איר מסורה? מוסר ענגליש: morality איז די תורה פון אויסארבעטן די מידות בין אדם לחבירו און מעלות בין אדם למקום. ר ישראל סאלאנטער
  • די מוסר באוועגונג איז א באוועגונג וואס איז געגרינדעט געווארן אין מיטן פון די 19טע יאר הונדערט דורך הרב ישראל סאלאנטער אין מזרח אייראפע. די ציל פון דעם
  • די טעג ווען י א אב קען געפאלן: ה תרס ז - רבי יצחק בלאזער, ר איצל פעטערבורגער פון די גרינדער פון דער מוסר באוועגונג, מחבר פון פרי יצחק
  • ב ר עזריאל פון גלונא, מח ס נזר הקודש ה תרמ ג - רבי ישראל סאלאנטער, דער מייסד פון דער מוסר באוועגונג ה תש י - רבי מרדכי פאגרעמאנסקי, דער טעלזשער עילוי
  • ה תק ע - רבי ישראל סאלאנטער, גרינדער פון דער מוסר באוועגונג תש ח - רבי אהרן טייטלבוים, סאטמארער רבי אין קרית יואל ה תס א - רבי יהודה החסיד ה תש ד - רבי
  • וויינבערג, דער ערשטער סלאנימער רבי ה תרצ ו - רבי יהודה לייב חאסמאן, מחבר פונעם מוסר ספר אור יהל ה תשע ב - רבי נתן צבי פינקל, מירער ראש ישיבה געב ה תש ג
  • איז די ניינטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די מסכתא האנדלט אין ענייני מוסר מידות טובות און דרך ארץ. אין משניות האט מסכת אבות פינף פרקים. צוזאמען מיט
  • געב ה תק ן ה תר ף - הרב יוסף יויזל הורוויץ, איינער פון די פירער פון דער מוסר באוועגונג, א תלמיד פון רב ישראל סאלאנטער, און דער גרינדער פון דער נאווהארדאקער
  • דער דער פירוש אויף הגדה של פסח. און אויך מוסר און דרושים אויף עניני פסח. דער צווייטער חלק אויף חג השבועות, מוסר און הנהגות אויף יום טוב, און אויך אויף מגלת