ⓘ וועלט ווירטשאפט קריזיס איז א טערמין וואס באציט זיך צו די גרעסטע ווירטשאפט־איבערבראָך אין די פאראייניקטע שטאטן וואס האט פאסירט אין דער שװאַרצער דאָנערשטיק כ תשרי ..

                                     

ⓘ וועלט ווירטשאפט קריזיס

וועלט ווירטשאפט קריזיס איז א טערמין וואס באציט זיך צו די גרעסטע ווירטשאפט־איבערבראָך אין די פאראייניקטע שטאטן וואס האט פאסירט אין דער "שװאַרצער דאָנערשטיק" כ תשרי התר"צ, ווען די בורסע אין USA איז אומגעפאלן נאך וואס מער הערלייגערס זיינען געווען פארקויפערס און סנישט געווען גענוג קויפערס, אזוי האבן אלע סטאקס געפאלן. און אזוי האט זיך געהענדיקט אין USA די גאלדענע צוואנציקער. די קריזיס האט זיך געצויגן ביז נאך דער צווייטער וועלט קריג.

די קריזיס האט שווער באווירקט אויף אנדערע שטאַטן אין דער וועלט.

בעת דער קריזיס, איז הערבערט קלארק האווער, דער רעפובליקאנט, געוועזן פרעזידענט אין די USA. אין יאר התרצ"ג האבן די אמעריקאנער אויסגעוויילט דעם דעמאקראט, פרענקלין דעלאנאו רוזעוועלט אלס פרעזידענט, און ער האט איינגעפירט נייע געזעצן און פראגראמען וואס האבן געהייסן "די נייע ארדענונג"; אלס אן אויסלייזונג אויפן וועלט ווירטשאפט קריזיס.

                                     
  • די וועלט ווירטשאפט קריזיס פלאצט אויס אין USA.
  • פארוויילונג און נאך. אסאך פון די בארימטע עקאנאמיסטן זענען יידן. נאך דעם וועלט ווירטשאפט קריזיס אין די אנהייב 1930ער יארן האט דזשאן מיינארד קינס ארויסגעגעבן זיין
  • איינגעפירט באלד נאכן ווערן פרעזידענט אין יאר ה תרצ ג א פ א ר יאר נאך די וועלט ווירטשאפט קריזיס ווען די בורסע אין USA איז אומגעפאלן דער געדאנק פון די נייע ארדענונג
  • 4, 1929 ביז: 4טן מערץ, 1933. אין זיין תקופה האט אויסגעפלאצט די וועלט ווירטשאפט קריזיס וויבאלד ער איז געווען א רעפובליקאנער וואס האט ממשיך געווען צו פירן
  • ה תרצ ג האט ער איינגעפירט די נייע ארדענונג אלס א אויסלעזונג אויף די וועלט ווירטשאפט קריזיס ווען די בורסע אין USA איז אומגעפאלן אין יאר ה תרפ ט. דער געדאנק
  • בא צײכענען יי דישע פ ײ ער טעג און יום טוב ים אונטן איז דער א נװײ ז וועלט ווירטשאפט קריזיס - די בורסע איז USA איז אומגעפאלן ניל ארמסטראנג - דער ערשטער אסטראנויט