ⓘ טעמע איז א אביעקט וואס ווערט פארברייטערט אין ארוםגעשמועסט אלעס וואס איז נוגע צו א געוויסער אביעקט. אנדערשט ווי דער אביעקט וואס ווערט באטראכט און אבזערווירט איז ..

סעקשאן 8

סעקשאן 8 איז רעגירונגס פראגראמען צו אויסהאלטן די רענט פון ארימע אמעריקאנע איינוואונער וואס האבן נישט קיין געלט צו צאלן דעם לענדלארד יעדן חודש פארן הויז וואס מוואונט דערין. עס איז א טייל פון די ניו דיעל פראגראמען.

                                     

ⓘ טעמע

טעמע איז א אביעקט וואס ווערט פארברייטערט אין ארוםגעשמועסט אלעס וואס איז נוגע צו א געוויסער אביעקט. אנדערשט ווי דער אביעקט וואס ווערט באטראכט און אבזערווירט איז דער טעמע דער אבזערווירער.

                                     

אקווא טין הונגער פארס

אַקוואַ טין הונגער פֿאָרס איז אַן אַמעריקאַנישע וויצבילד סעריע בנוגע אַ מישמילך וואַס איז אַ גאווה׳דיקער, עגאָיִסטישער אידיאָט, אַ פּודעלע פֿון געפּרעגלטע קאַרטאָפֿל וואָס איז אַ ליבער בַר־דַעַת, און אַ קויל פֿון געהאקטן פֿלײש וואָס איז זייער סימפּאַטיש הגַם אַ תָּמים און קען קיין צוויי נישט ציילן. זיי וווינען בײַנאַנד אין דעם זעלביקן הויז מיט אַ טיר ווײַטער פֿון אַ גראָבן אַלקאָהאָליקער.