ⓘ עשרת השבטים. די עשרת השבטים זענען די 10 פארלוירענע שבטים פון מלכות ישראל וואס זענען פארטריבען געווארן דורך אשור פאר די שבטים יהודה ובנימין. דער תפארת ישראל אויף ..

                                     

ⓘ עשרת השבטים

די עשרת השבטים זענען די 10 פארלוירענע שבטים פון מלכות ישראל וואס זענען פארטריבען געווארן דורך אשור פאר די שבטים יהודה ובנימין.

דער תפארת ישראל אויף משניות מס סנהדרין זאגט אז די אפגאנער זענען אפשטאמיגע פון די עשרת השבטים.

רבי מנשה בן ישראל האלט אז די פארלוירענע שבטים זענען אנגעקומען קיין אמעריקע ווי זיי באהאלטן זיך אויס, ער ברענגט א ראיה אז אין שפאניע איז געווען א פאלק וואס האט זיך אויסבאהאלטן פאר פינעף הונדערט יאר און קיינער האט נישט געוויסט פון זיי,