ⓘ מסכת פסחים איז די דריטע מסכתא אין סדר מועד. די ערשטע דריי פרקים באהאנדלען דינים פון דעם איסור פון חמץ אום פסח; דער פערטער פרק רעדט וועגן די איסור מלאכה ערב פסח; ..

                                     

ⓘ מסכת פסחים

מסכת פסחים איז די דריטע מסכתא אין סדר מועד.

די ערשטע דריי פרקים באהאנדלען דינים פון דעם איסור פון חמץ אום פסח; דער פערטער פרק רעדט וועגן די איסור מלאכה ערב פסח; די פרקים ה ביז ט באהאנדלען עניינים פונעם קרבן פסח; און דער צענטער פרק רעדט אויס די דינים פונעם "סדר" די נאכט פון פסח.

דער נאמען פון דער מסכתא איז "פסחים" אין מערצאל אבער נישט "פסח" איינצאל. אויף דעם ווערט דערמאנט פארשידענע טעמים:

א. די מסכתא באהאנדלט די דינים פון צוויי ימים טובים פסח - פסח ראשון און פסח שני

ב. די מסכתא איז געווארן געמאכט פון צוויי מסכתות. די ערשטע מסכתא האט כולל געווען די דינים וועגן דעם קרבן פסח פרקים ה-ט אין דער צייט ווען סאיז געווען א בית המקדש, און די צווייטע מסכתא האט באהאנדלט די דינים פון חמץ און די סדר נאכט וואס זענען נאך רעלעוואנט אויך נאכן חורבן די אנדערע פרקים.

דער רמב"ם שרייבט אז דערפאר איז עס איינס נאך שבת, ווייל דאס איז פון די ערשטע מצוות וואס איז געגעבן דעווארן דורך משה רבינו.

                                     

1. נעמען פון די פרקים קאפיטלעך אין דער מסכתא

 • מקום שנהגו - ניין משנהס
 • אור לארבעה עשר - זיבן משנהס
 • האשה - אכט משנהס
 • אלו עוברין - אכט משנהס
 • כל שעה - אכט משנהס
 • מי שהיה - עלף משנהס
 • כיצד צולין - דרייצן משנהס
 • תמיד נשחט - צעהן משנהס
 • ערבי פסחים, ווערט אויך גערופן ערב פסחים - ניין משנהס
 • אלו דברים - זעקס משנהס
                                     
 • דער שטאט מסכת פסחים - באהאנדלט דינים פון פסח מסכת שקלים - באהאנדלט דינים פון דעם מחצית השקל, וואס מ פלעג שיקן אין בית המקדש יעדע יאר מסכת יומא - באהאנדלט
 • עסן פסח ביינאכט איינע פון פינף ערליי ביטערע גרינצייגן וואס שטייט און די מסכת פסחים ווי עס שטייט אין דער תורה על מצות ומרורים יאכלהו שאלאטן כריין ענדייוו
 • על החמין חייב, ועל הצונן פטור מסכת פסחים פרק ג משנה ו רבי אלעזר בר צדוק אומר, תרומה מלפני השבת וחמץ בזמנן מסכת פסחים פרק י משנה ג הביאו לפניו מצה
 • מסכת פסחים פרק א משנה ו רבי חנינא סגן הכהנים אומר, מימיהם של כהנים, לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמא בולד הטומאה, עם הבשר שנטמא באב הטומאה, וכו מסכת
 • המאור בטפיח וכו מסכת פסחים פרק ז משנה ב אמר רבי צדוק, מעשה ברבן גמליאל שאמר לטבי עבדו, צא וצלה לנו את הפסח על האסכלה, וכו מסכת סוכה פרק ב משנה ה
 • מסכת כלאיים איז די פערטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות.
 • מסכת פ אה איז די צווייטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות. פרק א אלו דברים פרק ב ואלו מפסיקין פרק ג מלבנות התבואה פרק ד הפאה פרק ה גדיש פרק ו בית שמאי פרק
 • מסכת קינים איז די עלפטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום א קרבן עוף וואס איז אויסגעמישט געווארן. חטאת העוף קן סתומה במה דברים אמורים
 • מסכת ערלה איז די צענטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות, מיט דריי פרקים. זי האט א גמרא אין ירושלמי אבער נישט אין בבלי. הנוטע - איז עוסק בעיקר אין וועלכע
 • מסכת אבות איז די ניינטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די מסכתא האנדלט אין ענייני מוסר, מידות טובות און דרך ארץ. אין משניות האט מסכת אבות פינף פרקים
 • יהודה בן בתירא אומר, מביא וקורא מסכת שבת פרק ט משנה ז זרעוני גינה פחות מכגרוגרת, רבי יהודה בן בתירא אומר, חמשה מסכת פסחים פרק ג משנה ג כיצד מפרישין