ⓘ מסכת יומא איז די פינפטע מסכתא אין סדר מועד. די מסכתא האט אכט פרקים. די ערשטע זיבן באהאנדלען די עבודה פונעם כהן גדול אום יום כיפור, און דער אכטער פרק רעדט וועגן ..

                                     

ⓘ מסכת יומא

מסכת יומא איז די פינפטע מסכתא אין סדר מועד. די מסכתא האט אכט פרקים. די ערשטע זיבן באהאנדלען די עבודה פונעם כהן גדול אום יום כיפור, און דער אכטער פרק רעדט וועגן די דינים פונעם תענית.

                                     

1. נעמען פון די פרקים קאפיטלאך אין דער מסכתא

  • אמר להם הממונה - וועגן די עבודה יום כיפור
  • בראשונה - וויאזוי מאיז מקריב דעם קרבן תמיד יעדן טאג
  • יום הכיפורים - דינים פון יום כיפור און פאסטן, און דינים פון תשובה
  • שבעת ימים - וועגן די הכנות פונעם כהן גדול פאר יום כיפור
  • בא לו כהן גדול - די לעצטע טיילן פון דער עבודה ביז דער כהן גדול קומט ארויס פון בית המקדש
  • טרף בקלפי - וויאזוי דער כהן גדול ווארפט א גורל אויף די צוויי ציגן, און דער ווידוי אויף זיין קרבן חטאת
  • הוציאו לו - וועגן דעם קטורת
  • שני שעירי - שיקן דעם ציגל צו עזאזל