ⓘ מסכת נדרים איז די דריטע מסכתא אין סדר נשים. די מסכתא איז עוסק אין די דינים פון נדרים. די גמרא אין מסכת סוטה ערקלערט אז נאך פרק המדיר אין מסכת כתובות פאסט צו לער ..

                                     

ⓘ מסכת נדרים

מסכת נדרים איז די דריטע מסכתא אין סדר נשים. די מסכתא איז עוסק אין די דינים פון נדרים. די גמרא אין מסכת סוטה ערקלערט אז נאך פרק "המדיר" אין מסכת כתובות פאסט צו לערנען הלכות נדרים.

                                     

1. נעמען פון פרקים קאפיטלעך אין דער מסכתא

 • השותפין
 • הנודר מן המבושל
 • קונם יין
 • ואלו נדרים
 • אין בין המודר
 • נערה המאורסה
 • ואלו מותרין
 • כל כנויי
 • הנודר מן הירק
 • ארבעה נדרים
 • רבי אליעזר אומר צען משניות - דינים פון התרת נדרים - ווי אזוי מען עפנט א פתח מתיר זיין א נדר. דיני נדר "שהותר מקצתו הותר כולו". נדר שגגה ווען איינער מאכט א נדר טראכטנדיק אז א זאך איז אמת און שפעטער ווערט ער געוואר אז ס׳איז נישט אמת.
                                     

2. מפרשים אויף דער מסכתא

אין רוב מסכתות פון ש"ס בבלי ווערט געדרוקט ארום דער גמרא רש"י אין תוספות, אבער אין נדרים איז געדרוקט א מפרש נישט רש"י און דער ר"ן. רוב לומדים לערנען די גמרא מיטן ר"ן.

                                     
 • אין מסכת סוטה דף ב עמוד א ערקלערט אז מסכת נזיר געפינט זיך סדר נשים כדי זי זאל קומען גלייך נאך מסכת נדרים ווייל נזירות איז א סארט נדר. מסכת נדרים געפינט
 • מפורשים. דער סדר איז צעטיילט אין 7 מסכתות: מסכת יבמות מסכת כתובות מסכת נדרים מסכת נזיר מסכת סוטה מסכת גיטין מסכת קידושין משניות סדר נשים אויף יידיש ליינט
 • מסכת ערכין איז די פינפטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום דיני נדרים און הקדש פארן בדק הבית הכל מעריכין אין נערכין יש בערכין השג יד
 • יחל אויב א מענטש האט געמאכט א נדר וואס ער קען נישט האלטן, קען ער בעטן ביי דריי מענטשן זיי זאלן מתיר נדר זיין. דאס ווערט גערופן התרת נדרים מסכת נדרים
 • יעקב אומר, מסכת נדרים פרק ה משנה א רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מסכת נדרים פרק ה משנה ב רבי אליעזר בן יעקב אומר, מסכת סוטה פרק
 • הולכין, אלא למקום הועד מסכת נדרים פרק ג משנה י א, רבי יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה, שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה מסכת סנהדרין פרק ז משנה ה
 • מסכת כלאיים איז די פערטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות.
 • געהאט א זון בטנית, אמר ליה בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרתא וכו נדרים נ ג ע א אבא שאול בן בטנית האט געהאט א געוועלב אין ירושלים, מיט דער צייט
 • מסכת פ אה איז די צווייטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות. פרק א אלו דברים פרק ב ואלו מפסיקין פרק ג מלבנות התבואה פרק ד הפאה פרק ה גדיש פרק ו בית שמאי פרק