ⓘ מסכת נזיר איז די פערטע מסכתא אין סדר נשים. מסכת נזיר איז איינגעשלאסן אין סדר נשים כאטש זי איז נישט עוסק אין ענינים פון אישות. די גמרא תלמוד בבלי אין מסכת סוטה ד ..

                                     

ⓘ מסכת נזיר

מסכת נזיר איז די פערטע מסכתא אין סדר נשים.

מסכת נזיר איז איינגעשלאסן אין סדר נשים כאטש זי איז נישט עוסק אין ענינים פון אישות. די גמרא תלמוד בבלי אין מסכת סוטה דף ב עמוד א, ערקלערט אז מסכת נזיר געפינט זיך סדר נשים כדי זי זאל קומען גלייך נאך מסכת נדרים, ווייל נזירות איז א סארט נדר. מסכת נדרים געפינט זיך אין סדר נשים ווייל סאיז דא אסאך דינים אין הלכות נדרים צווישן א פאטער און זיין טאכטער און צווישן א מאן און זיין ווייב. דער רמב"ם ברענגט דעם טעם אין זיין הקדמה צו פירוש המשניות.

                                     

1. נעמען פון די פרקים קאפיטלעך אין דער מסכתא

 • כהן גדול
 • שלשה מינין
 • כל כנויי נזירות
 • שני נזירים
 • הגויים אין להם
 • מי שאמר
 • הריני נזיר
 • בית שמאי

לויט די דפים אין די היינטיגע געדרוקטע גמרות, געפינט זיך אין דער מסכתא תלמוד בבלי דער איינציגער עמוד וואס האט נישט קיין גמרא נאר תוספות, דף ל"ג עמוד ב.

                                     

2. מפרשי המסכתא

 • תוספות אין דער מסכתא איז א לויפנדיגער פירוש אויף דער גמרא.
 • אין מסכת נזיר, דער פירוש וואס איז גערופן רש"י האט נישט רש"י געשריבן. מען נעמט אן אז זיין איידעם - דער ריב"ן - האט אים געשריבן.
                                     
 • מפורשים. דער סדר איז צעטיילט אין 7 מסכתות: מסכת יבמות מסכת כתובות מסכת נדרים מסכת נזיר מסכת סוטה מסכת גיטין מסכת קידושין משניות סדר נשים אויף יידיש ליינט
 • זומא, שנאמר, וכו מסכת נזיר פרק ח משנה א אמר לו בן זומא, ומי שומע לו לידור כנגדו בנזיר, וכו אבל הודו לו חכמים לבן זומא מסכת סוטה פרק ט משנה ט ו
 • בית המקדש. מסכת שקלים פרק ד משנה ז אמר רבי פפייס, שמעתי כדברי שניהן, שהמקדיש בפירוש כדברי רבי אליעזר, והמקדיש סתם כדברי רבי יהושע מסכת נזיר פרק ג משנה
 • מסכת כלאיים איז די פערטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות.
 • מסכת פ אה איז די צווייטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות. פרק א אלו דברים פרק ב ואלו מפסיקין פרק ג מלבנות התבואה פרק ד הפאה פרק ה גדיש פרק ו בית שמאי פרק
 • מסכת קינים איז די עלפטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום א קרבן עוף וואס איז אויסגעמישט געווארן. חטאת העוף קן סתומה במה דברים אמורים
 • מסכת ערלה איז די צענטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות, מיט דריי פרקים. זי האט א גמרא אין ירושלמי אבער נישט אין בבלי. הנוטע - איז עוסק בעיקר אין וועלכע
 • מסכת אבות איז די ניינטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די מסכתא האנדלט אין ענייני מוסר, מידות טובות און דרך ארץ. אין משניות האט מסכת אבות פינף פרקים
 • י י א. מסכת נדרים - איין מאל - פרק ח משנה ה מסכת נזיר - איין מאל - פרק ו משנה ח מסכת סוטה - צוויי מאל - פרק ט משנה י ב, ט ו. מסכת גיטין - ניין