ⓘ מסכת קידושין איז די זיבעטע מסכתא אין סדר נשים. די מסכתא איז עוסק אין דעם ענין וויאזוי א מאן קען האבן א קנין קידושין אין א פרוי. די מסכתא האט א גמרא אין בבלי און ..

                                     

ⓘ מסכת קידושין

מסכת קידושין איז די זיבעטע מסכתא אין סדר נשים. די מסכתא איז עוסק אין דעם ענין וויאזוי א מאן קען האבן א קנין קידושין אין א פרוי. די מסכתא האט א גמרא אין בבלי און ירושלמי.

                                     

1. נעמען פון די פרקים קאפיטלעך אין דער מסכתא

 • האשה נקנית - וויאזוי א מאן קען שאפן א קנין אין א פרוי; אויך דינים פון עבד כנעני און אלע ערליי קניָנים.
 • האומר
 • עשרה יוחסין
 • האיש מקדש - וועגן מקדש זיין דורך א שליח, און בכלל ענינים פון שליחות.
                                     
 • דער סדר איז צעטיילט אין 7 מסכתות: מסכת יבמות מסכת כתובות מסכת נדרים מסכת נזיר מסכת סוטה מסכת גיטין מסכת קידושין משניות סדר נשים אויף יידיש ליינט די
 • חנינא בן אנטיגנוס מסכת יבמות פרק י ג משנה ב רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קדושיה, אינה צריכה למאן מסכת קידושין פרק ד משנה ה
 • משניות - דינים פון א יבמה וואס האט א זיקה צו עטלעכע שוואגערס, און ספק קידושין און גירושין. החולץ ליבמתו דריי צן משניות רבן גמליאל אומר זעקס משניות
 • בדברו, רבי טרפון אומר, בורא נפשות רבות מסכת פאה איין מאל - פרק ג משנה ו רמב ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ ד רש י יבמות ט ו ע א רש י קידושין ע א
 • מסכת כלאיים איז די פערטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות.
 • מסכת פ אה איז די צווייטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות. פרק א אלו דברים פרק ב ואלו מפסיקין פרק ג מלבנות התבואה פרק ד הפאה פרק ה גדיש פרק ו בית שמאי פרק
 • מסכת קינים איז די עלפטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום א קרבן עוף וואס איז אויסגעמישט געווארן. חטאת העוף קן סתומה במה דברים אמורים
 • בית המקדש. מסכת קידושין פרק ג משנה ד רבי חנינא בן גמליאל אומר, צריך היה הדבר לאמרו, שאלמלא כן, יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו מסכת בבא בתרא פרק
 • די סוף תקופת אמוראים ביז די גאונים. דער טיטל שטאמט פון תלמוד ירושלמי, מסכת קידושין וואס איז מסביר די ווארט סבורא אלס בעל סברא, איינער וואס פארשטייט א
 • מסכת ערלה איז די צענטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות, מיט דריי פרקים. זי האט א גמרא אין ירושלמי אבער נישט אין בבלי. הנוטע - איז עוסק בעיקר אין וועלכע
 • מסכת אבות איז די ניינטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די מסכתא האנדלט אין ענייני מוסר, מידות טובות און דרך ארץ. אין משניות האט מסכת אבות פינף פרקים