ⓘ בעלי חיים ..

Scalidophora

Scalidophora - איז אַ גרופּע קדמון־חללדיקע בעלי חיים, וואָס שליסט איין Kinorhyncha, Priapulida און Loricifera‏ און אַ ריי אויסגעשטאָרבענע זגאַלן. זייער כאַראַקטעריסטישער מערקצייכן פון די דאָזיקע ווערעם איז די פאָדערשטע טייל פון קערפּער - אינטראָווערט - וואָס איז מסוגל אַריינצוציען אין קערפּער און וואָס טראָגט רייען פון העקלעך, וואָס הייסן סקאַלידן און וואָס האָבן געגעבן זייער נאָמען דער גאַנצער גרופּע. ס׳זיינען דאָ בערך 300 מאָדערנע זגאַלן, וואָס באַוואוינען ימען. פריער פלעגט מען די דריי קלאַסן פון Scalidophora פאַראייניקן צוזאַמען מיט Nematomorpha אין Cephalorhyncha.

איזאפאד

די איזאָפּאָדן זיינען אַ סדר פון קרעבסן. די גרופּע איז מאָרפאָלאָגיש זייער אַ כלערלייע, ס׳איז דאָ בערך 10.5 טויזנט זגאַלן, וואָס לעבן אין ימים, זיסוואַסערן און אויף דער יבשה. עטלעכע איזאָפּאָדן פּאַראַזיטירן ביי בעלי־חיים.

אינסעקט

אינסעקטן זענען די גרױסע גרופּע פֿון אַרטראָפאָדן און די מערסט צושפּרײטע און פֿאַרשידענאַרטיקע גרופּע פֿון בעלי חיים אױף דער ערד, מיט איבער אַ מיליאָן שױן דעפענירטע זגאלן - מער פֿון אַלע אַנדערע בעלי חיים גרופּעס צוזאַמען. אינסעקטן געפֿינען זיך כּמעט אין אַלע סבֿיבֿות אױף דער פּלאַנעט, כאָטש בלױז אַ קלײנער נומער פֿון זגאַלן געפֿינט זיך אינעם אָקעאַן אַװוּ די קרעבסן פֿירן זיך צו געפֿינען דאָרטן מער אַנשטאָט אינסעקטן. די גרעסטע גרופּעס פֿון אינסעקטן זענען די זשוקעס מיט 360.000 באַשריבענע זגאַלן, פלאטערלעך 170.000, פֿליגן און מאָסקיטן 120.000 און דער סדר פֿון בינען, װעספּן און מוראַשקעס 110.00 ...

ווארעם

אזוי ווי עס איז זייער א הארבער איסור צו עסן תולעים און עס טרעפט זיך אסאך אין געוואוקסן אז עס איז פארפּעסטיגט מיט ווערים, איז היינט דא פירמעס אזוי ווי בודק און דאס גלייכן וועלכע פארקויפן געוואשענע ירקות מיט א הכשר אז עס איז נקי מחשש תולעים. צווישן די ירקות וואס מען טרעפט אסאך ווערים זענען: שאלאטן חסא, ראמען לעטוס קרויט טרוסקאווקעס יונג-ציבעלע וואסער אין ניו יארק סיטי

זיי מענטשליך

זיי מענטשליך איז א 1936 קורצע אנימאציע שווארץ-און--ווייסער פילם. אינעם פילם זעהט בעטי באפ ווי איהר שכן פייניגט באשעפענישן רופט זי אהן גרעמפי וואס ער קומט און שטראפט דעם מענטש מיט שלעק אז ער דארף לויפן אויף א דרייעדיגער פלאטפארמע ביז ער זאגט שוין צו אז ער וועט עס מער נישט טוהן.

צער בעלי חיים

צער בעלי חיים איז א באגריף לויט וואס מען גיט אכט נישט גורם זיין קיין צער צו א בעל חי. אין יודישקייט באדייט דאס דעם איסור צו מאכן ווייטאג פאר יעדע לעבעדיגע באשעפעניש. רוב פוסקים נעמען אן אז סאיז א איסור דאורייתא.

רונדווערעם

רונדווערעם זיינען אַ גרויסע גרופּע פון וואָרעמאַרטיקע בעלי חיים. זיי זיינען אויסערסט איינאַרטיק און פּראָסט אויסגעבויט, אָבער זייער בויפּלאַן האָט זיך אויסגעוויזן אַלס עקאָלאָגיש זייער אוניווערסאַל און פּלאַסטיש. עס זיינען דאָ אַן ערך 80 טויזנט זגאַלן פון רונדווערעם, אָבער אַ סך פאָרמען זיינען נאָך ניט באַשריבן געוואָרן. פריי־לעבעדיקע זגאַלן באַוואוינען ימען,זיסוואַסער אָדער באָדן. אַ סך פאָרמען זיינען פּאַראַזיטן פון פלאַנצן, בעלי חיים אַריינרעכענענדיק מענטש און אַפילו אוניצעלולאַרע אָרגאַניזמען.

                                     

ⓘ בעלי חיים

 • בעלי חיים זענען די גרופע פון לעבעדיגע ארגאניזמען וואס אנטהאלט מענטשן און חיות, ווי אויך בהמות אינסעקטן און כל מיני פייגל א.א.וו. אין אלגעמיין זענען זיי
 • צער בעלי חיים איז א באגריף לויט וואס מען גיט אכט נישט גורם זיין קיין צער צו א בעל חי. אין יודישקייט באדייט דאס דעם איסור צו מאכן ווייטאג פאר יעדע לעבעדיגע
 • בעלי חיים זענען לעבעדיגע ארגאניזמען. בא נא בא בער הא מסטער הונט לייב פערד צא בעל שא קא ל גא װיא ל קאץ קעמל העלפאנד טיגער זעברע שאף ליסטע פון פויגלען
 • די זויגערס ענגליש: Mammals זענען א גרופע פון די זעלבע סארט פון אלע בעלי חיים וואס איז כאראקטעריזירט מיט דעם וואס זיי האבן האר, דריי הערן - ביינער און
 • וויסנשאפט קלאסיפיקאציע אין אקאדעמיע וואס שטודירט לעבן און לעבעדיקער. בעלי חיים גוף - א נא טא מיע א רגא נען פיזיאלאגיע זאאלאגיע פלאנצן שוואמען מיקראארגאניזמען - באקטעריע
 • ענדערונג וואס פאסירט ביי ווילדע בעלי חיים און פלאנצן, ווען מענטשן האלטן זיי פאר א לענגערער צײ ט. ווען מענטשן נעמן ווילדע בעלי חיים און פלאנצן און האלטן זיי און
 • כארדא טן, אדער סטרונעוועטע בעלי חיים איז א גרופע בעלי חיים מיט א הוילער רוקן סטרונע, די גרופע איז כולל אלע בעלי חיים פון דעם רוקנביין מין. אריינגערעכנט
 • אזאלכע סארטן גאר ווילדע בעלי חיים וואס וואקסט אליינס אין די וואלד. עס אנדערשט ווי בהמה, פיש מענטשן און נאך וואס זענען אויך בעלי חיים און דער מענטשהייט האט
 • פ א רשידענא רטיקע גרופ ע פ ון בעלי חיים אױף דער ערד, מיט איבער א מיליא ן שױן דעפענירטע זגאלן - מער פ ון א לע א נדערע בעלי חיים גרופ עס צוזא מען. אינסעקטן
 • א זגא ל אין סכנה איז א זגאל פון פלאנצן, בעלי חיים אדער אנדערע ארגאניזמען וואס איז אין געפאר פון אויסשטארבן. דאס קען פאסירן צוליב פארשידענע סיבות. עס קען
 • עסנווארג זיינען פארשידענע מאטעריאלן וואס ווערן אריינגענומען אין די בעלי חיים דורך דעם וואס זיי עסן זיי, דאס איז כדי זאלן זיי זיך א נשעפן מיט ענערגיע און