ⓘ יואל אשר לאבין. הרב יואל אשר לעווין איז א חרדישער שריפטשטעלער. זיינע לייט-ארטיקלן טוען דערשיינען וועכנטלעך אין די פראנט-בלעטער פון עטלעכע זשורנאלן, איבערהויפט ז ..

                                     

ⓘ יואל אשר לאבין

הרב יואל אשר לעווין איז א חרדישער שריפטשטעלער. זיינע לייט-ארטיקלן טוען דערשיינען וועכנטלעך אין די פראנט-בלעטער פון עטלעכע זשורנאלן, איבערהויפט זיין קוזינס זשורנאל ״צייטשריפט״, ווי אויך אין דער שטערן און שפעטער אין מאמענט מאגאזין.

ער איז א זון פון הרב משה לאבין, דער וויליאמסבורגער חרדים רב, און אן אייניקל פון דעם זידיטשובער רבין זצ"ל. זיין שרייבן איז ארגינעל, און אנדערש ווי שרייבער פאר אים האבן אלס געשריבן. ער האט נישט מורא ארויסצוברענגען אייגענארטיגע געדאנקען אנדערש ווי אנדערע אנגענומענע זאכן אין די צייטונגען. טיילמאל שרייבט ער שארף און נוצט אויך הומאר, מען זעהט אויך בקיאות אין תורהדיגע מקורות אין זיינע שרייבווערק. נאכן שרייבן אפאר יאר אין ״צייטשריפט״ האט ער אויך אנגעהויבן שרייבן אין "דער בליק" און אין דער שטערן-שפאקטיוו אויסגאבעס. אויסער דעם שרייבט ער אסאך אונטער אנדערע פען-נעמען, און שרייבט אויך גליונות און בלעטער פאר מוסדות און ארגענאזאציעס.

הרב לעווין טרעט אויך אויף פון צייט צו צייט מיט רעדעס, ער רעדט גוט, הומאריסטיש און טאלאנטפול.

הרב לעווין איז אויך ברייט באקאנט מיט זיינע לינק-גענויגטע אנשויאונגען, אנדערש ווי סרוב חרדישע שריפטשטעלער וועלכע זענען על פי רוב שטארק קאנסערוואטיוו.

ער איז אויך א טעטיגער עסקן פאר די רינועל, אחים בדרך און דרור ארגאניזאציעס.

ער האט זיך אריבערגעצויגן פון בארא פארק קיין טאמס ריווער, ניו דזשערזי, וואו ער האט געעפנט דעם קהל חסידים בית מדרש.