★ היסטאריע פון די יידן - היסטאריע ..

הויפט זייט/ח אב

דער אכטער פון די ניין טעג. התש"ב - האט אנגעהויבן דאס ארויסטרייבן יידן פון דער ווארשאווער געטא צום טרעבלינקע טויט לאגער. התרנ"ח - נפטר געווארן רבי שמחה זיסל זיוו, דער "אלטער פון קעלם".

הויפט זייט/א כסלו

השי"ט – נפטר געווארן רבי שלום שכנא פון לובלין, רב פון לובלין און רבי פונעם מהרש"ל און רמ"א. התר"ד – געבורטסטאג פון הרב דוד צבי האפמאן, פון די פירערס פון ארטאדאקסישע יידן אין דייטשלאנד. התרנ"ג – נפטר געווארן רבי חיים נתן דעמביצער פון קראקע, מחבר פון "כלילת יופי". התס"ד – נפטר געווארן רבי יוסף משה פון קראקע, מחבר פון "מסורת הש"ס".

                                     

★ היסטאריע פון די יידן

אין יאר גר"ה האט זיך געענדיגט דער מלכות ישראל, נאכדעם וואס די צען שבטים זענען פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל דורך אשור. און אין גשל"ח איז חרוב געווארן ירושלים צוזאמען מיטן ערשטן בית המקדש דורך בבל, און מיט דעם האט זיך געענדיגט דער מלכות יהודה. זיבעציג יאר שפעטער האט זיך דאס מערהייט פון שבט יהודה, מיט א מינאריטעט פון עטליכע אנדערע שבטים, צוריקגעקערט קיין ארץ ישראל צוזאמען מיט עזרא הסופר, און זיי האבן אויפגעבויט דעם צווייטן בית המקדש וואס איז חרוב געווארן פיר הונדערט און צוואנציג יאר שפעטער דורך די רוימער.

נאכדעם וואס מלכות ישראל איז פארטריבן געווארן, האט מען אנגעהויבן רופן דאס פאלק, יהודיים, וואס איז שפעטער פארוואנדלט געווארן אין אידיש אלס ייד, יוד אדער איד, אויפן נאמען פון יהודה, וויבאלד זיי זענען פארבליבן די מערהייט אין ארץ ישראל, און זיי האבן זיך אומגעקערט פון גלות בבל קיין ארץ ישראל. כאטש עס זענען אויך געווען טיילן פון אנדערע שבטים, איז אבער יהודה פארבליבן אלס דער מערהייט און מערסט אנגעזעענע שבט. אויך זענען זיי נאך גלייך ביים אנהויב פון די אנטוויקלונג פון כלל ישראל געווען אנערקענט אלס דער פירענדע און צענטראלע שבט, דערפאר פאררופט זיך כלל ישראל אויף זיין נאמען. מען טרעפט שוין אז זיי ווערן אזוי אנגערופן אין ספר דניאל, גוברין יהודאין, און אויך אין מגילת אסתר, יהודיים און מרדכי היהודי כאטש זיין אפשטאם איז פון שבט בנימין.

                                     
 • די היסטאריע פון פוילן איז די געשיכטע פונעם קאמף צו דערגרייכן און האלטן די אומאפהענגיקייט פונעם פוילישן פאלק. די פוילישע, וואס געהערן צו דער גרופע פון
 • שפאניע? ספרדים זענען די יידן וועלכע שטאמען פון די יידישע געמיינדעס וואס האבן געוואוינט אין שפאניע אין דער מיטל אלטער. יידן פון די עדות המזרח ווערן אויך
 • דער היסטאריע פון די יידן האט מאן טאקע מער ווי איין מאל זיי רודף געווען, דאך איז חורבן אייראפע גאנץ באזונדער אין פארנעם, בפרט דער עטנישער מארד פון נישט
 • פארמאגט אן היסטאריע פון יידישע איינוואוינער פאר די לעצטע צוויי טויזנט יאר ביז היינט. יידן האבן זיך אנגעהויבן באזעצן אין תימן אין די צייטן פון דער ערשטער
 • די גרינדונג פון מדינת ישראל האט זיך אנגעפאנגען מיט יארן פריער, די עליות, ווי טויזנטער יידן פון אייראפע, בעיקר רוסלאנד, פוילן, רומעניע, זענען ארויף קיין
 • כהנא ניסטן, ווי ברוך מרזל, בנצי גופשטיין, איתמר בן גביר, און נאך. פון די באקאנטע פיגורן אינעם היסטאריע פן חברון, איז געווען ברוך גאלדשטיין ע ה ה ינקום דמו, וואס
 • קעניג פון צור, דורכאויס דעם צווייטן ביהמ ק איז איר היסטאריע געווען גאנץ ענליך צו די יידן אנגעהויבן מיט די גריכן די סירישע, עגיפטישע, און די רוימישע
 • יידנטום זענען יידן וואס פירן זיך מיט דער אלטער מסורה פון יידישקייט, אנגעהויבן פון מאדערן ארטאדאקסישע יידן ביז חרדישע יידן היטן גאר די תורה שבכתב און
 • 1765 די צאל יידן אין שטאט געווען 1, 220 פון 1, 541 איינוואוינערס, און אין - 1789 די צאל יידן האט זיך פארגרעסערט צו - 1951. אין 1861 ה תרכ א די צאל יידן איז געווען
                                     
 • מיטל מזרח וואו יידן האבן געוואוינט אין די צייטן פונעם ערשטן בית המקדש. ארץ ישראל איז כולל די היינטיקע לענדער מדינת ישראל, א גרויסער טייל פון יארדאניע און
 • חסידות, היסטאריע פון יידן אין מזרח אייראפע, און היסטאריע פאר קינדער. דובנאוו איז געווען פון די גרינדער פון פאלקיסטן פארטיי, זייער אידעאלאגיע טענהט, יידן זענען
 • מערדער און אויסערגעווענליכע אונטערדריקונגען פון אידן במשך פון די אידישע היסטאריע אין גלות. דער טערמין שטאמט פון די ווערטער אנטי - שם. עס איז גענוצט געווארן צום
 • ביי די טויערן פון פאריז האט מען איר צוריקגעשטויסן מיט א מעכטיגע ווידערשטאנד וועלכע איז באצייכנט געווארן אין די היסטאריע אלס די קריג אוו די מעין. די דייטשע
 • געווארן די היסטאריע פון יידישן שעדליץ, אזוי ווי גאנץ פוילן. אין 1940 האבן די נאציס געשיקט קיין שעדליץ טויזנטער יידן וואס זיי האבן פארטריבן פון לאדזש, קאליש
 • דונאם. די שטאט האט א היסטאריע פאר עטלעכע טויזנט יאר צוריק. אין די ערשטע צייטן, ווען די יידן זענען אנגעקומען אויף ארץ ישראל, האט די שטאט געהערט צו די פלשתים
 • הויפ ט א רטיקל היסטאריע פון די יידן די היסטאריע פון אידישן פאלק ציט זיך שוין פאר איבער דריי און האלב טויזנט יאר, עס איז איינע פון די עלסטע פעלקער וואס
 • אנטוויקלט די האנדלונג, באנקעריי, געבוי, פארוויילונג און נאך. אסאך פון די בארימטע עקאנאמיסטן זענען יידן נאך דעם וועלט ווירטשאפט קריזיס אין די אנהייב 1930ער
 • געפירט די רביסטעווע ביז זיין פטירה אין תשי ט. אום 26סטן אויגוסט 1942, 2: 30 פארטאגס, האבן די דייטשע שוצפאליציי אנגעהויבן ארויסטרייבן די יידן פון זייערע
 • קהילה אין קאזשניץ האט געהאט א לאנגע היסטאריע במשך 400 יאר. אין די ה ת ק יארן איז דער קאזשניצער מגיד געווען פון די וואס האבן געברענגט חסידות אריין אין
 • אין פ ריסטיק 820 יידן און אין 1921, 1, 010 יידן ווען די צווייטע וועלט - מלחמה איז די באפעלקערונג פון פ ריסטיק געווען דריי פ ערטל יידן מיט 1, 322 מענטשן
 • העצמאות מלחמת השחרור אדער מלחמת הקוממיות איז די מלחמה וואס איז געווען צווישן די פאלעסטינער מיט די יידן אין ארץ ישראל גלייך נאך וואס דער יו ען האט באשלאסן
                                     
 • טוניסיע אפיציעל די רעפובליק פון טוניסיע איז א לאנד אין צפון אפריקע. די הויפטשטאט איז טוניס. שוין פון דער אלטער היסטאריע וואוינען אין טוניסיע די בערבער פעלקער
 • חיפה, עכו, און נצרת. די שטאט האט אן אלטע היסטאריע נאך פון דעם צווייטן בית המקדש צייטן, און איז געווען איינע פון די שטעט, ווי די סנהדרין האט זיך געפונען
 • אין בוך ברענגט יוסף ארויס דאס פריע היסטאריע פון די יידן זיין ערליכקייט, און די מאראלישע געזעצן און מצוות פון די יידן נאך א בוך מיטן נאמען יוספס לעבן חיי
 • אין דעם צפון פראווינץ פון ישראל, אויף שאסיי 90 בערך 40 ק מ דרום פון דעם ים כנרת. דער שטח איז גרויס 7, 100 דונאם. די שטאט האט היסטאריע איטער זיך אבער איבערגעבויט
 • מאנדאט. רוב פון זיינע איינוואוינערס זענען יידן אבער עס זיצן אין אים אויך א גרויסער צאל פאלעסטינע אראבער, בעדואינער, דרוזן, און נאך אנדערע פעלקער. די הויפטשטאט
 • פון בורגנאלד. די ערשטע יידן האבן זיך באזעצט אין מאטערסדארף אינעם 16טן יארהונדערט, ווען זיי זענען פארטריבן פון שאפראן, און זיי האבן זיך געמערט אין די קומענדיגע
 • פלאך, וואס מאכט די שטאט אלס נידריקסטע שטאט אין די וועלט. די היסטאריע פון שטאט איז גאר אן אלטער, לויט די יידישע היסטאריע ווען די יידן זענען אנגעקומען
 • באוואוסט פאר איר שלאס און די שטאט האט געהאט מאגדעבורג רעכטן. אין 1648 האט דאס מיליטער פון באגדאן כמעלניצקי אויסגעהרג עט 10, 000 יידן צווישן זיי דער באוואוסטער
 • סעמיטישע שפ רא ך. מען שרייבט העברעאיש מיט די 22 אותיות פונעם אלף בית ענדלט אין - להבדל - לשון קודש. די יידן אינעם מדבר און אין ארץ ישראל ביזן חורבן פונעם

Users also searched:

היסטאריע פון די יידן,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →