ⓘ בעדפארד גארדענס איז א פריאעקט פון מערערע רעזידענשעל בנינים אויף בעדפארד עוועניו אין וויליאמסבורג, ווי עס וואוינען הונדערטער חסידישע פאמיליעס, אנגעבליך, אלס אומפ ..

                                     

ⓘ בעדפארד גארדענס

בעדפארד גארדענס איז א פריאעקט פון מערערע רעזידענשעל בנינים אויף בעדפארד עוועניו אין וויליאמסבורג, ווי עס וואוינען הונדערטער חסידישע פאמיליעס, אנגעבליך, אלס אומפארמעגליך, די בנינים איז אונטער א פריוואטע אייגענטומערשאפט און א חלק איז אויסגעהאלטן פון די שטאט. די גאר ארימע וואוינען דארן כמעט רענט פריי. די בנינים זענען און הארץ פון די חסידישע געגענט און איז א פראמענענטע געגענט.