ⓘ לוויה. לויה איז א מנהג און הלכה פון באגלייטן א נפטר ד אמות. פון גמרא אויב דער נפטר איז א תלמיד חכם איז מען מבטל תורה כדי צו אים באגלייטן, אבער תינוקות של בית רב ..

                                     

ⓘ לוויה

לויה איז א מנהג און הלכה פון באגלייטן א נפטר ד אמות. פון גמרא אויב דער נפטר איז א תלמיד חכם איז מען מבטל תורה כדי צו אים באגלייטן, אבער תינוקות של בית רבן זיינען נישט מבטל תורה דערוועגן.

                                     
 • עס שטייט: ואבדיל אתכם מן העמים היינט טוען אן אויך די סעקולערע יידן א קאפל ביי יידישע פייערונגען, ווי ביי א חופה, בר מצוה, ברית מילה, לוויה א.ד.ג.
 • פינקל איז נפטר געווארן פלוצלונג י א חשוון ה תשע ב פארטאגס אין זיין הויז. די לוויה אין וואס הונדערט טויזנט יידן האבן משתתף געווען, האט אנגעהויבן מיטאג ביי
 • מ זאל האבן די מעגליכקייט זיך צוצוגרייטן צו דער לוויה האט מען עס אפגעשטופט אויף דעם קומענדיגן טאג און די לוויה איז ארויס פון דער שערי חסד געגנט 11 אזייגער
 • אייראפעישע רבנים פ ון 1999 ביז 2011. ער איז נפטר געווארן כ ב אלול תשע ו. זיין לוויה האט אנגעהויבן אין פראנקרייך און פארטגעזעצט אין ישראל. מ האט אים באגראבן
 • רב הוטנער און היינטיגער ראש ישיבה איז טאקע נישט געקומען צו ר אביגדורס לוויה נאוואמינסקער רבי ר שלמה פרייפעלד ר אהרן שעכטער. דער ממלא מקום. ר יונתן
 • איז פארגעקומען זיין לוויה אין ירושלים צום סנהדריה בית עולם לויט געוויסע מקורות האבן 800, 000 מענטשן זיך באטייליקט אין דער לוויה לויט אנדערע איז דער
 • ביי זיין לוויה וואס איז פארגעקומען צוויי טעג שפעטער זונטיק כ ג ניסן צוליב יום טוב און שבת האבן באטייליגט צענדליגע טויזנטער מענטשן. די לוויה איז געפירט
 • באשטימט רבי אליעזר יהודה דעם נייעם ראש ישיבה. רבי אהרן לייב שטיינמאן האט אים געמאלדן אלס ראש ישיבה בשעת דער לוויה ווען ער האט מספיד געווען רבי נתן צבי.
 • ישיבה. ער איז נפטר געווארן ח אייר תשע ד אין שערי צדק שפיטאל. ביי זיין לוויה האבן אים מספיד געווען, צווישן אנדערע, רבי שמואל אויערבאך און רבי גמליאל
 • צושטאנד, איז רבי אליעזר פלוצלונג נפטר געווארן פון א העפטיגער הארץ אטאקע. די לוויה איז פארגעקומען פארנט פון ביהמ ד הגדול אין רמת וויזשניץ חיפה, און פון דארט
 • ער געהייסן זיינע תלמידים אז זיין נאכפאלגער וועט ווערן אנטפלעקט ביי זיין לוויה אז ער וועט זען דעם וואלקן וואס גייט נאך זיין מיטה. דער איינער איז טאקע